Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bærekraft

Herøya Industripark AS og bærekraft.

Bærekraft og miljø er viktige satsingsområder for vår virksomhet.

Vårt mål er at dette skal kommer frem i alle våre aktiviteter og være integrert i vårt daglige arbeid. Vi har etablert flere langsiktige bærekraftsmål og en egen miljøhandlingsplan for vår virksomhet.

I arbeidet med utvikling og drift av industriparken ser Herøya Industripark AS til FNs bærekraftsmål. Vi har valgt å fokusere på følgende områder:

  • Miljø
  • Sosiale forhold
  • Forretningsetiske forhold

illustrasjon, fire definerte mål i kvadrater med symboler fra FNs bærekraftsmål