Meld deg på vårt nyhetsbrev

Miljøarbeid i Herøya Industripark AS

Virksomhetsområder og langsiktig mål for miljøarbeid i Herøya Industripark AS.

Miljøarbeidet i Herøya Industripark AS omfatter 3 virksomhetsområder:

  • Eiendomsforvaltning
  • Ombygginger og leietagertilpasninger
  • Nybygg og utvikling

Der vi har følgende langsiktige mål:

  • Jobbe for å oppnå en eiendomsportefølje med null direkte utslipp, samt reduserte indirekte utslipp
  • Ha fokus på ressurseffektivitet og lukkede materialkretsløp
  • Unngå bruk av og spredning av helse- og miljøskadelige stoffer
  • Ha fokus på klimatilpasning og ivaretagelse av biologisk mangfold

Spørsmål kan sendes til samfunnsansvar@hipark.no