Meld deg på vårt nyhetsbrev

Om Herøya Industripark AS

Herøya Industripark AS er industriparkens drifts- og vertskapsorganisasjon, og er eid av Oslo Pensjonsforsikring AS.

Herøya Industripark AS (HIP AS) sin oppgave er å forvalte og drifte Oslo Pensjonsforsikrings verdier i parken, tilrettelegge for eksisterende kunder og videreutvikle parken som et attraktivt sted for nye industrietableringer.

HIP AS leverer en rekke produkter til kundene i parken: Arealer, bygg og infrastruktur som veier, vann, avløp, kaier, rørbroer, tankterminal mm.

Ved forespørsler om etablering i parken og henvendelser fra gründere har HIP AS en egen enhet som vurderer prosjektene i samarbeid med interessenten. Det dreier seg om å se på prosjektets egnethet i parken, mulighet for levedyktighet, realiseringstid, kapitalbehov m.m. Se for øvrig Leie av lokaler og arealer.

Vertskapsorganisasjonen har kontakter med virkemiddelapparat og utviklingsmiljøer/institusjoner som kan bidra til etablering og utvikling. 

Se kontaktinformasjon for Herøya Industripark AS.

Les også