Informasjonskapsler på nettstedet

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt. Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet.

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted som blir besøkt.

Informasjon om hvordan analyseverktøy blir benyttet

Dette nettstedet benytter verktøyet Google Analytics 4 for å samle inn generell informasjon og brukstatistikk. 

Google Analytics bruker informasjonskapsler for å skille brukere på en anonym måte slik at det kan skilles på nye og tilbakevendene brukere. Eksempler på informasjon som lagres er antall sidevisninger, hvordan de besøkende fant nettstedet og antall besøk. Hensikten er å hjelpe nettredaktøren til å forbedre brukervennligheten på nettstedet. Informasjonen som opprettes under besøket ditt blir anonymisert, videresendt til Google Inc. og lagret der.

Google kan overføre den innsamlede informasjonen til tredjepart hvis det er et rettslig grunnlag for det, eller der tredjepart prosesserer informasjonen på Googles vegne.

Ønsker du å deaktivere Google Analytics for alle nettsted du er inne på, kan du gjøre dette fra nettsiden til Google

Hvordan hindre at informasjonskapsler lagres

Dersom man ønsker å hindre at informasjonskapsler lagres kan man endre innstillingene i nettleseren slik at den blokkerer informasjonskapsler fra å lastes ned automatisk. Informasjonskapsler som allerede er lastet ned kan slettes av nettleseren. For mer informasjon, se dokumentasjon for den aktuelle nettleseren.