Meld deg på vårt nyhetsbrev

Forretningsetiske forhold i Herøya Industripark AS

Utvikling av bærekraftig styringsstruktur.

Herøya Industripark AS jobber kontinuerlig med forbedring av våre strategier, policyer, prosesser og rutiner der forretningsetiske forhold er å anse som en integrert del av vår hverdag.

Vi har rutiner for leverandørevaluering med risikovurdering og tiltak. I entreprisekontrakter omhandles temaet i konkurransegrunnlag, tildeling og kontraktsformular.

Spørsmål kan sendes til samfunnsansvar@hipark.no