Meld deg på vårt nyhetsbrev

Yara Technology Center

Yara Technology Center består av flere avdelinger innen Yara International ASA, hovedsakelig fra Yara Technology & Projects.

Den største gruppen er Technology, som har det overordnede målet å drive Yaras forsknings- og utviklingsaktiviteter. Det betyr å sørge for utvikling av produktene samt utvikling av eksisterende og nye produksjonsprosesser. Teknologisenteret betjener alle forretningsenheter i Yara med teknologikompetanse.

Gjennom innovasjon og FoU-prosjekter er Yara Teknologisenter en sentral bidragsyter innen forretningsutvikling og støtte til Yaras langsiktige strategi.

Enheten er hovedsakelig lokalisert i Herøya Forskningspark med ca. 100 ansatte, og den har også avdelinger i Sluiskil i Nederland og i Brüssel i Belgia.

Leder er Vice President Technology: Per Knudsen 
HESQ Manager: Scheila Oliveira 
HESQ Coordinator: Hilde Asheim Ødegaarden

Kontakt

Yara Teknologisenter

Sentralbord: +47 24 15 70 00
E-post: kaia.fredheim@yara.com

Besøksadresse:

Herøya Forskningspark, Bygg 92
Hydrovegen 67
3936 Porsgrunn

www.yara.com/