Meld deg på vårt nyhetsbrev

Yara Porsgrunn

Yara er verdens ledende leverandør av mineralgjødsel og har en markedsandel på omlag 8%. Yara Porsgrunn er sammen med Yara Sluiskil i Nederland den største av Yara Internationals produksjonsenheter.

Produksjonen av plantenæring ved fabrikkanlegget i Porsgrunn bidrar til å dekke matvarebehovet til mer enn 35 millioner mennesker. Bedriftens produkter leveres over hele verden. Største marked er Asia, som kjøper over 25% av NPK-kapasiteten årlig (fullgjødsel).

Yara Porsgrunn består av flere fabrikkenheter: En moderne ammoniakkfabrikk med kapasitet på 530.000 tonn/år, tre salpetersyrefabrikker med kapasitet på 1,3 millioner tonn syre/år, to moderne fullgjødselfabrikker (NPK), med en samlet kapasitet på rundt 2,0 millioner tonn NPK/år og en kalksalpeterfabrikk med en kapasitet på rundt 1 million tonn/år.

Yara Porsgrunn har også anlegg som forsyner næringsmiddel- og industrikunder med kullsyre (CO2), argongass, nitrogengass, oksygengass, flytende gjødsel og luktfjerningsløsninger. Bedriften leverer hjelpestoffer som damp og trykkluft/instrumentluft til flere bedrifter i industriparken, og spillvarme leveres Skagerak Varme som forsyner Porsgrunn med fjernvarme.

Yara Porsgrunn har rundt 450 ansatte og er den største produksjonsenheten i Herøya Industripark. Yara Porsgrunn ledes av Ole-Jacob Siljan.  

Yara har også et forsknings- og utviklingssenter på Herøya, les mer om Yara Technology Center, og konsernaktiviteter.

Kontakt:
tlf. +47 24157000/09272
e-post: yara.porsgrunn@yara.com

Les mer på www.yara.com/

YouTube: Yara Porsgrunn