Meld deg på vårt nyhetsbrev

Proventia

Proventia er en industri-inkubator som skal bidra til at Telemark får nye og vekstkraftige virksomheter.

Proventia er etablert i Herøya Industripark, og inngår i SIVAs inkubatorprogram. Lokalisering i Herøya Industripark gjør at inkubatoren og gründere kan bruke personellressurser og kompetanse som fins i det tradisjonsrike industrimiljøet her.

Idéhavere og gründere kommer til inkubatoren med en idé, og får støtte, rådgiving, kapital, nettverk og fysisk tilrettelegging slik at ideen kan utvikles til å bli en bedrift som etter hvert kan vokse.

Industri-inkubatoren Proventias overordnede mål er å:

  • Bidra til at Telemark får nye og vekstkraftige virksomheter
  • Øke verdiskapingen ved å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer 

For å få til dette skal Proventia:

  • Utvikle et tillitvekkende, godt og effektivt kompetanse- og støtteapparat
  • Sikre effektiv og kvalifisert evaluering
  • Tilføre nødvendige ressurser til selskapene
  • Utvikle spin-off prosjekter i etablerte virksomheter

Kontakt:

Daglig leder Jørn Roar Bamle
Mob.tlf.: 909 41 221
E-post: jrb@proventia.no

Les mer på www.proventia.no