Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nemko Norlab

Nemko Norlab AS er en av de største industrielle laboratoriebedriftene i Norge med om lag 120 ansatte. Selskapet er en del av Nemko Group, med totalt 240 ansatte i Norge og 750 ansatte verden over.

Virksomheten omfatter:

  • Kjemisk analyse
  • Mikrobiologi
  • Miljømålinger og rådgivning
  • Veterinærmedisin

Nemko Norlab betjener kunder fra industri, privat og offentlig virksomhet. 
Avdelingen i Porsgrunn arbeider primært med uorganisk analytisk kjemi for karakterisering av prøvemateriale, elementbestemmelser og metodeutvikling/spesialanalyser. De har foruten laboratorier for prøvetaking og preparative teknikker, laboratorier utstyrt med følgende analyseinstrumentering:

  • Røntgenfluorescens-spektrometri XRF
  • Røntgendiffraksjon XRD
  • Scanning elektronmikroskop med energidispersiv røntgenspektrometer SEM-EDS
  • Induktivt koblet plasma optisk emisjonspektrometri ICP-OES
  • Induktivt koblet plasma massespektrometri ICP-MS, både DRC ICP-MS og SF ICP-MS
  • Ionekromatografi, IC

Kontakt

Katharina Scheidl
Gruppeleder Kjemi og Material, Porsgrunn
Nemko Norlab AS
Tlf: +47 466 26 117
E-post: katharina.scheidl@nemkonorlab.com

Nemko Norlab Porsgrunn
Tlf. sentralbord: +47 404 84 100
E-post: porsgrunn@nemkonorlab.com
Besøksadresse: Herøya Forskningspark B92, Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn

Forsendelsesadresse for prøver og pakker:
Nemko Norlab AS, Avdeling for Kjemi og Material, Herøya Forskningspark B92, Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn

Les mer på Nemko Norlabs hjemmeside nemkonorlab.com