Meld deg på vårt nyhetsbrev

Herøya Industripark AS

Herøya Industripark AS sin oppgave er å forvalte og drifte Oslo Pensjonsforsikrings verdier i parken, tilrettelegge for eksisterende kunder og videreutvikle parken som et attraktivt sted for nye industrietableringer.

Herøya Industripark AS leverer en rekke produkter til kundene i parken: Arealer, bygg og infrastruktur som veier, vann, avløp, kaier, rørbroer, tankterminal mm.

Ved forespørsler om etablering i parken og henvendelser fra gründere har Herøya Industripark AS en egen enhet som vurderer prosjektene i samarbeid med interessenten. Det dreier seg om å se på prosjektets egnethet i parken, mulighet for levedyktighet, realiseringstid, kapitalbehov m.m. Se for øvrig Leie av lokaler og arealer.

Vertskapsorganisasjonen har kontakter med virkemiddelapparat og utviklingsmiljøer/institusjoner som kan bidra til etablering og utvikling. 

Se kontaktinformasjon for Herøya Industripark AS.

Kontakt

Email: hip@hipark.no
Telf: 35 92 65 00