Meld deg på vårt nyhetsbrev

Equinor

Equinors virksomhet i Herøya Industripark omfatter forskning, teknologi, prosjektvirksomhet og støttetjenester. Enheten i Porsgrunn har rundt 210 ansatte, av disse er 120 knyttet til forskningsenheten.

Equinors aktiviteter i Porsgrunn;

Forskning
Av forskning kan spesielt nevnes separasjons- og prosessteknologi, flerfaseteknologi og gassteknologi. Enheten i Porsgrunn har ansvar for drifting av testanlegg i verdensklasse, inkludert testanlegg på Kårstø (K-lab). Her utfører Equinor storskalatesting knyttet til sin globale olje- og gassaktivitet. I tillegg jobber Equinor innenfor fornybar energi, som sol og vindkraft, og forsker på gode løsninger for CO2-fangst og lagring.

Prosjekter og anskaffelserEquinors forretningsområde Prosjekter og anskaffelser planlegger og utfører selskapets utbyggingsprosjekter og store modifikasjoner, og er i tillegg ansvarlig for anskaffelser. Enheten i Porsgrunn jobber i hovedsak med å implementere systemer for ferdigstilling og prosjektkomplettering.

MaterialteknologiLeverer ekspertise til alle forretningsområder globalt. Enheten i Porsgrunn har kompetanse innen prosjekter og drift, utvikling og vedlikehold av tekniske standarder, teknologisk utvikling, kvalifisering og implementering, laboratorier for materialteknologi og kjemiske analyser. 

Global Business Services
Ansatte i Global Business Services (GBS), leverer et bredt spekter av støttetjenester til hele selskapet. Forretningsområdets ansatte i Porsgrunn er knyttet til følgende fagområder:
•    Kommunikasjon
•    Kontroll av reiseoppgjør
•    Personaltjenester
•    Levering av logistikk og infrastruktur

Kort om EquinorEquinor er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 36 land. Basert på mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender selskapet teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Selskapet har hovedkontor i Norge, 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

Kontakt:
Jarann Wold Pettersen
E-post: jwp@equinor.com

Les mer på www.equinor.com