Meld deg på vårt nyhetsbrev

Air Liquide Skagerak AS

Air Liquide Skagerak AS (tidligere Skagerak Naturgass) ble etablert i 2002 og eies av Air Liquide og Skagerak Energi.

Konsernet Air Liquide er en av verdens største industrigassaktører, og er en av verdens fremste på satsingen innenfor Smart Mobility (Hydrogen og biogass til transportsektoren).

Air Liquide Skagerak jobber med Grønn vekst, og leverer derfor klimanøytral biogass produsert på matavfall fra blant annet Grenland og husdyrgjødsel fra Vestfold, som energi til transport- og industrisektoren, samt naturgass til industri og offentlige bygg.

30 busser i Grenland kjøres på biogass, og selskapet distribuerer biogass til mer enn 300 busser, renovasjonskjøretøy og mindre kjøretøy i Sør-Norge, som bidrar til betydelige klimagassreduksjoner for alle disse kundene.

Selskapet har siden 2004 bygget lagertanker for flytende naturgass (LNG), med tilhørende distribusjonsnett fra Herøya Industripark til Moflata i Skien. I 2006 ble tilsvarende anlegg satt i drift i Sandefjord og Tønsberg.

I 2007 ble anlegget på Herøya utvidet til også å kunne ta imot LNG med tankbåt. Senere er det utvidet med tankanlegg og lokale rørnett for gassleveranser i Sarpsborg, Drammen, Risør, Larvik og Vennesla.

Typiske anvendelsesområder for naturgass er:

  • Direkte fyring: Brennovner, keramisk industri
  • Strålevarme: Oppvarming av industrihaller etc.
  • Fyrkjeler: Varmt vann, vannbåren varme

Selskapet har kontor hos Skagerak Energi på Flodeløkka 1 i Porsgrunn.

Kontakt:

Frode Halvorsen
E-post: frode.halvorsen@alskagerak.no
Telefon: 934 01 544

Les mer på www.skageraknaturgass.no/