Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil industriparker gi Norge et fortrinn i den grønne omstillingen?

Miljøstiftelsen Zero er engasjert av flere industriparkdrivere for å svare på om det kan være konkurransefortrinn i klimaomstillingen for industriparkene.
gruppe, posering, røde jakker, gule hjelmer, bedriftsbesøk Prosjekt grønne industriparker på besøk på Herøya: fra venstre Jan Gabor, forretningsutvikler Mo Industripark, daglig leder Miljøstiftelsen Zero Sigrun Gjerløw Aasland, Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri Zero, forretningsutvikler Rolf Jarle Aaberg i Treklyngen Industripark, Asgeir Knutsen, forretningsutvikler Herøya Industripark AS, prosjektleder Zero Håkon Tomter, fabrikksjef Yara Glomfjord Øyvind Jensen og industriparkleder Leif Kristian Kristiansen Yara Glomfjord.

Herøya Industripark AS, Mo Industripark, Treklyngen Industripark og Yaras industripark i Glomfjord har engasjert Miljøstiftelsen Zero for å utrede om allerede eksisterende industriparker kan gi et fortrinn i det grønne skiftet.

Bakgrunnen for oppdraget er at Norge de neste årene skal reindustrialiseres, med omstilling av eksisterende industri og utbygging av ny grønn industri. Dette vil være arealkrevende, og man ønsker å vurdere miljøkonsekvensene av å etablere ny industri utenfor allerede etablerte industriparker.

Utslipp fra industrien

Alle de fire partnerne har utslipp av klimagasser.

Utslippene kommer fra ikke-kvotepliktig sektor som transport, kvotepliktig sektor som punktutslipp industri, og utslipp fra arealbruk som avskoging og fjerning av myr.

Industripolitikken i Norge påvirker alle tre sektorene, og klimapolitikken skal forsterkes i alle tre.

Nye muligheter for industriparker

Asgeir Knutsen, representant for Herøya Industripark AS i prosjektet, mener dette prosjektet kan synliggjøre nye muligheter for Herøya og de andre industriparkene og ikke minst bidra til en raskere realisering av det grønne skiftet. 

portrett av mann, poserer ute
Asgeir Knutsen, forretningsutvikler Herøya Industripark AS

– Grønne industriparker vil gi nye etableringer et stort konkurransefortrinn i det grønne skiftet. Disse parkene er allerede utviklet og vil dermed  redusere klimaavtrykket for nye etableringer og bidra til en mer bærekraftig utvikling av ny industri. På Herøya har vi en infrastruktur som er unik og vi har tilgjengelig regulert industriareal som kan utnyttes for ny industri, sier han.

– All ny industri vil være kraftkrevende. Skal denne regionen og Norge klare å utvikle seg like fort som resten av Europa, må vi ha nye kabler. Da mener vi det må være riktig å sørge for at dette snarlig kommer på plass hos allerede etablerte industriparker.

Kvantifisere klimanytten

Prosjektet skal svare på om utslippstunge industriparker kan ha et grønt konkurransefortrinn i den grønne omstillingen. Nye etableringer vil i stor grad bygge ned natur, noe som Norge har forpliktet seg til å begrense.

– Hovedmålet i prosjektet er å kvantifisere klimanytten til samlokalisering av industri, sier Håkon Tomter, prosjektleder hos Zero. – Sammen med partnerne ønsker vi å kvantifisere, synliggjøre og styrke industriparkenes grønne konkurransefortrinn i klimaomstillingen til 2030.

mann i gul hjelm og rød jakke, poserer, industri
Prosjektleder grønne industriparker, Håkon Tomter, Miljøstiftelsen Zero

– Hva er Zero's motivasjon for å jobbe med dette prosjektet?

– Norge skal fase ut petroleumsnæringen, kutte store mengder klimagassutslipp fra norsk industri, og samtidig opprettholde handelsbalansen. Industriparkene er sentrale i omstillingen.

Tomter mener parkene har internasjonale konkurransefortrinn som skaper store eksportverdier, og mange store punktutslipp befinner seg i industriparker.

– Her kan vi også ta store sentraliserte utslippskutt. På toppen av dette produserer parkene mange innsatsfaktorer som er nødvendige i det grønne skiftet. Derfor trengs det god klimapolitikk nettopp her, og det håper vi på å bidra til via dette prosjektet, sier han. 

Funn presenteres til høsten

Miljøstiftelsen Zero leder og står for gjennomføring av prosjektet, sammen med de fire partnerne. Funnene i prosjektet vil bli presentert på Arendals-uka og på Zerokonferansen i løpet av  2023.

 

Les også