Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vianode flytter inn i Bygg 132 og starter forberedelser for produksjon

Vianode er i gang med forberedelser for installering av produksjonsutstyr som skal produsere anodegrafitt for batterier i el-kjøretøy.
to menn, gule jakker, hvit hjelm, poserer, håndtrykk, tom industrihall Nøkkeloverrekkelse i Bygg 132, der Vianode nå overtar ansvaret og klargjør for installering av utstyr til produksjon av batterimaterialer. Fra venstre, Steinar Talle, Vianode, og Skjalg Aasland fra Herøya Industripark AS.

Vianode annonserer i en pressemelding i dag at de overtar ansvaret i Bygg 132 i Herøya Industripark, etter at bygget er blitt rehabilitert og klargjort for ny driver. De starter nå forberedelser for installering av produksjonsutstyr som er ventet i løpet av året.

Anodegrafitt til 20.000 el-kjøretøy

Fabrikken på Herøya vil produsere anodegrafitt til rundt 20.000 elektriske kjøretøy (EV-er) per år, og er den første fasen i en større utvidelsesplan.

Byggingen av det første anlegget vil bli gjennomført samtidig med forberedelser til en større fase to-fabrikk, som er det neste trinnet for å oppfylle Vianodes ambisjon om å levere batterimaterialer til omtrent 2 millioner EV-er per år innen 2030, for å møte etterspørselen fra en betydelig del av det globale EV-markedet.

Opplæring ansatte

Flere ansatte i Vianode vil starte opp i løpet av første halvdel av 2023.

– De ansatte vil motta opplæring på vår industrielle pilot i Kristiansand, som har vært i drift i to år, for å forberede seg på å motta produksjonsutstyret når det kommer til Herøya senere i år. Våre ansatte vil også delta i installasjon og oppstart på Herøya som en del av opplæringen, sier Steinar Talle, fabrikksjef hos Vianode.

Det planlegges for produksjonsstart i løpet av 2024.

I tråd med industriparkens strategi

Skjalg Aasland, leder for Forretningsutvikling og prosjekter i Herøya Industripark AS, overleverte nøkkel til Vianode.

– Vianodes etablering på Herøya beviser nok en gang at den allerede etablerte infrastrukturen som er bygget opp over 90 år virkelig har en verdi for nye aktører. En slik etablering er helt i tråd med vår strategi.

Les også