Meld deg på vårt nyhetsbrev

–Vi kombinerer solenergi med vindkraft

Julehilsen fra gründerselskapet Norhybrid Renewables AS
fire menn står inntil vegg, poserer, en mann sitter i sofa ved siden av Norhybrid-teamet: fra venstre Peder Thysted, Roman Stoiber, Pawel Rozanski, Carl Ivar Holmen og Mehdi Kakhi Arani. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs.

– Vi utvikler hybrid energiteknologi. Kjernen er en vertikal vindturbin, som kombineres med solenergi og batterilading, forklarer daglig leder Carl Ivar Holmen. Løsningen retter seg mot industri- og næringsbygg og større energiparker.

– Herøya Industripark kan være en typisk kunde, eksemplifiserer Holmen. – Det kan også større industribedrifter som ønsker i større grad å bli selvforsynt med energi.

 

Kombinasjon av sol og vind

Ideen er å kombinere vind og sol i en hybrid løsning. Det gir jevnere kraftproduksjon. Sola produserer energi når den skinner, men solrike dager sammenfaller ikke alltid med energibehovet. Vindturbiner sørger for jevnere produksjonsprofil. Kombinert med batterier møter hybridteknologien behovet for stabil energitilgang.

– Vår teknologi kan også levere kraft inn til kraftmarkedet, da gjerne i form av større hybride energiparker.

Energitetthet

Holmen forklarer at kombinasjonen av selskapets relativt små turbiner og solenergi, gir høyere energitetthet per kvadratmeter enn vanlige solinstallasjoner. – I noen tilfeller kan vi ta ut kanskje to og en halv ganger energien fra samme areal i forhold til en ren solinstallasjon.

Vindturbinene er lite arealkrevende. Selve vispen (turbinen) er 3,5 meter høy. Den monteres på en 10 meter høy mast med svært lite fotavtrykk. Mastene kan plasseres innimellom bakkemonterte solceller. Resultatet er høy energitetthet og jevn kraftproduksjon.

USA og Sentral-Europa

Norhybrid Renewables AS retter seg mot eksportmarkedet, men ser også forretningsmuligheter i Norge. – USA er et kjempestort marked for oss. Det samme gjelder Sentral-Europa. I de områdene er det allerede stor produksjon av solenergi, og vi ser at det kan være en fordel med vår hybridteknologi.

De vertikale turbinene gründerselskapet jobber med, har en lavere installert effekt enn de kjempestore turbinene. Men i forhold til arealutnyttelse er Norhybrids løsning mer effektiv enn ved bruk av store, konvensjonelle turbiner.

Møter kritikk

Vertikale vindturbiner kan plasseres veldig tett og i store klynger. Det begrenser påvirkningen i landskapet og gir en konsentrert produksjon av sol- og vindenergi på et begrenset område.

– Vindkraft, i hvert fall i Norge, er jo kontroversielt og ikke spesielt populært for øyeblikket, fastslår Holmen. – Vi tror at vår teknologi svarer ut en del av kritikken mot de store vindturbinene. Vår løsning ruver ikke mye i terrenget, den er skånsom i forhold til fugleliv og bråker ikke. I Norhybrid jobber vi med andre generasjons tankegang rundt vindkraft.

Pilot på Lista

Norhybrid Renewables AS ble etablert i 2020, og har snart åtte ansatte. Syv av dem har kontor i Herøya Industripark, mens sistemann jobber i Polen.

Selskapet er i oppstartfasen, men løsningene er allerede ute i markedet. – Vi leverer solinstallasjoner i dag, og det er rett før det tar av med vindturbinene, forteller Holmen. – Sol-komponenten og batteri-komponenten er ingen innovasjon for oss. Men vindturbinen er innovativ, og der er vi i en utprøvingsfase. Vi skal sette opp en pilot ved Lista flyplass. Planen er å være kommersielle med vindturbinen fra høsten 2023.

Kontakt

Carl Ivar Holmen
Telef: +47 453 97 575
E-post: carl.ivar.holmen@norhybrid.com

Les mer: norhybrid.com

 

Les også