Meld deg på vårt nyhetsbrev

- Vi er glad for plastdebatt, sier INOVYNs nye sjef i PVC-fabrikken på Herøya

– Avfallsproblematikken må det gjøres noe med. Jeg tror at ved å sette fokus på problemer, greier vi å gjøre ting bedre.
portrett av kvinne, rød arbeidsjakke, hjelm, vernebriller Tror på fokus: Kari-Anne Leth-Olsen, INOVYNs nye produksjonssjef for PVC-fabrikken i Herøya Industripark, har sterk tro på at ting kan bli bedre ved å fokusere.

Det sier INOVYNs nye sjef for PVC fabrikken på Herøya, Kari-Anne Leth-Olsen (49).

Kjører igang ny unik fabrikk på Herøya    

Nå ser hun veldig fram til å være med å realisere den nye utvidelsen av PVC-fabrikken på Herøya, planlagt å starte opp i mai 2020. 

– Vi øker produksjon av pasta PVC (myk PVC), samtidig som vi øker energieffektiviteten betydelig. Tidligere fokus på økonomistyring og god fabrikkdrift gjorde at eierne valgte å investere her på Herøya. Det gjør at vi snart kan kjøre i gang en PVC-fabrikk som er helt unik i INOVYN-konsernet, sier hun.

PVC som skal vare lenge

– Hva tenker du om å være sjef for å produsere 200 000 tonn PVC hvert år sett i lys av plastdebatten?

– Jeg tenker det er bra at du stiller spørsmålet, sier Leth-Olsen vennlig. – Da kan jeg fortelle at vår PVC-plast brukes først og fremst til produkter som skal vare lenge. Samfunnet bruker PVC-materialet i viktige produkter som bl.a. til rør for drikkevannsforsyning, i byggeprodukter, elektriske og medisinske artikler og mye annet.  PVC egner seg godt til resirkulering, noe vi gjør og blir stadig bedre på. PVC’en vi lager passer veldig godt inn i den nye sirkulære økonomien, forklarer Leth-Olsen.

– Hva bidrar du og plastbransjen med i debatten?   

– Jeg føler vi har en rolle, men plastindustrien skal ikke ta plastdebatten alene. Jeg er glad for engasjement fra INEOS-kollega Magnar Bakke og også for NRKs program Folkeopplysningen, Kort Fortalt: Plastposer (7min) som setter fokus på myter om plastposer og klimaregnskap. Jeg håper at samfunnet og folk flest etter hvert ser helheten i klimaregnskapet, og ikke bare utelukker plast som alternativ generelt, sier hun. 

kvinne, armene i kors, ute, arbeidsklær, verneutstyr, industri
– Igangkjøring av nye prosessanlegg og nytt tørkeanlegg vil gi en positiv boost både for miljø og økonomi, sier Kari-Anne Leth-Olsen.

Fokus på bærekraftig industriutvikling 

– Vi skal ha fokus på å realisere bærekraftig industriutvikling, fortsetter produksjonssjefen.  

– Hva legger du i bærekraftig utvikling?

– Innovasjon, utvidelser og mer miljøvennlig produksjon. Vår rolle er ha fokus på innovasjon og forbedringer som gjør at industrien produserer mer miljøvennlig på kort og lang sikt.

Gjøre en forskjell

– Hva engasjerer deg mest?

– Industriutvikling, kommer det kjapt. – Å gjøre en forskjell slik at industrien i Grenland og Norge utvikler seg inn i framtiden. Nå er jeg med i INOVYN som investerer ca.150 millioner kroner i fornyelse av PVC-produksjon, forteller produksjonssjefen som inntil nylig var prosjekteier for Venus-prosjektet. 

Få til ting

– Hva motiverer deg?

– Jeg har lyst til å være med å bidra til positiv utvikling. Arbeidsmiljøet vi har fått til her er unikt. Vi har en stå-på-kultur, en forbedringstankegang og en inkluderende og flat organisasjon. Det gjør at jeg har sterk tro på at vi skal få til ting.

– Jeg føler meg privilegert som får være med å «bygge noe nytt» sammen med alle i PVC fabrikken, sier den nye produksjonssjefen på Herøya.

produksjonsanlegg ute
Varmegjenvinning i nytt tørkebygg: Varmegjenvinning skjer i et 30 meter høyt nybygd tørkebygg (i midten). Tørkeanlegget i det nye tørkebygget er den største investeringen i utbyggingsprosjektet.

 

Les også