Meld deg på vårt nyhetsbrev

Varsler om støy fra helikopterflyvning og smell fra linjeskjøt i ukene framover

Herøya Nett varsler at de skal i gang med utskifting av kraftlinjer på strekket mellom Herøya Industripark og Knardalstrand. Dette kan gi perioder med noe støy og redusert framkommelighet for trafikken på Drangedalsvegen.
to menn står ved siden av hverandre, poserer, gule jakker, hvite hjelmer, i gate i industripark, grønne trær og industribygg i bakgrunnen. Starter omfattende prosjekt denne uka: fra venstre Øyvind Nyhus, daglig leder og Lars Kringlåk, prosjektleder, begge Herøya Nett AS, starter et omfattende prosjekt denne uka som vil pågå til begynnelsen av november.

Det er et omfattende prosjekt som starter nå i september. 

Kraftlinjer mellom høyspentanlegg i industriparken og koplingsstasjon på Knardalstrand skal byttes.

Stort prosjekt

– Arbeidet berører to elvespenn som går fra mastene, over industriområdet, kaier, elva og riksvei 356, til mastene i Knardalstrand, sier Øyvind Nyhus, daglig leder i Herøya Nett AS.

Helikopter blir brukt til å frakte utstyr på Knardalstrand-siden. I tillegg kan det bli støy i forbindelse med skjøting av linjer.

– Prosjektet starter med rigging av utstyr denne uka, uke 37. Prosjektet vil pågå til begynnelsen av november. Enkelte uker vil det være mindre aktivitet, sier han.

 

portrett av mann kledd i verneutstyr, står foran blått og hvitt industribygg, grønn hekk bak personen.
Øyvind Nyhus, daglig leder Herøya Nett AS.

Støy i forbindelse med skjøting av kraftlinjer

I tillegg til en del helikoptertrafikk, varsles det også om noe støy i forbindelse med skjøting av linjer. Denne støyen vil oppleves som smell, og det kan høres rundt 5-6 smell pr dag i de ukene arbeidet skal gjennomføres. 

Redusert framkommelighet Drangedalsvegen

Det vil bli redusert fart ved riksveg 356, Drangedalsvegen i de ukene arbeidet pågår. Syklister og fotgjengere vil kunne passere i puljer mens linjer blir skiftet. 

Omkjøring i industriparken

– Berørt område i industriparken vil bli merket og omkjøring skiltet. Det vil være store kraner i området rundt krysset Gate 14/Gate 16, og ved Bygg 134 under operasjonen, forklarer prosjektleder Lars Kringlåk, i Herøya Nett AS.

 

portrett mann, står i gate i industripark, kledd i verneutstyr, trær og grønn hekk i bakgrunnen og et industribygg
Lars Kringlåk, prosjektleder Herøya Nett AS.

Foreløpig framdriftsplan

Prosjektleder Lars Kringlåk informerer om aktiviteter for ukene framover. 

– Nettpartner, som skal gjøre denne jobben for oss, jobber fra mandag til lørdag fra kl. 0700 til kl. 1900 i anleggsperioden. Hvis alt går etter planen, skal arbeidet være ferdigstilt tidlig i november.

Foreløpig framdriftsplan ser slik ut:

Uke 37, 11.9. - 16.9.

Rigging av utstyr. Noe helikoptertrafikk på Knardalstrand, frakt av utstyr.

Uke 38, 18.9. - 23.9.

Linjer blir skiftet ut, store kraner i virksomhet, og helikopter i trafikk. Redusert framkommelighet i Drangedalsvegen, riksveg 356. Støy/smell i forbindelse med linjeskjøter.

Uke 39 ingen større aktivitet, fri ferdsel på Drangdalsvegen.

Uke 40 og 41, 2.10. - 7.10. og 9.10. - 14.10.

Linjer blir skiftet ut, store kraner i virksomhet, og helikopter i trafikk. Redusert framkommelighet i Drangedalsvegen. Støy/smell i forbindelse med linjeskjøter.

Uke 42 ingen større aktivitet, fri ferdsel på Drangedalsvegen.

Uke 43 og 44, 23.10. - 28.10 og 30.10. - 4.11.

Linjer blir skiftet ut, store kraner i virksomhet, og helikopter i trafikk. Redusert framkommelighet i Drangedalsvegen. Støy/smell i forbindelse med linjeskjøter.

Værforbehold

Herøya Nett sier det tas forbehold om værforhold og skipstrafikk som kan forsinke planen.

 

Les også