Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utfordringer med mye snø og is

Snøen som har lavet ned siste tiden gir utfordringer både på parkeringsplassen og inne i industriparken. Vis hensyn, unngå å lage problemer for andre når du setter fra deg bilen.
portrett av mann i gul jakke og grønn hjelm, skjegg, vinter og snø, står foran to bilder som er parkert på fortau ved parkeringsplass. De fleste parkerer bilen uten problemer for andre, men det finnes unntak. Som bilene bak Tor Erik Tollefsen, de har parkert på fortauet. Tor Erik Tollefsen, Driftskoordinator HMS i Herøya Industripark AS, sjekker forholdene jevnlig på parkeringsplassen.

Snøfall i så store mengder som vi har opplevd den senere tid skaper utfordringer for ferdsel på industriområdet, også for parkering på parkeringsplassen. Entreprenøren jobber på spreng for å holde områdene ryddet for snø.

Rød lapp på frontruta?

Det er store tilgjengelige parkeringsarealer ved industriparken, og stort sett går det greit å finne seg en parkeringsplass i anlegget når det er ryddet for snø. I en kort periode vil det ligge store snøhauger på parkeringsplassen, som kan gi utfordringer med å finne vår "faste" parkeringsplass. 

– Vi har forståelse for at man kan ha dårlig tid om morgenen når man kjører inn på parkeringsplassen og raskt skal finne en plass for bilen, sier Tor Erik Tollefsen, Driftskoordinator HMS i Herøya Industripark AS.

bil som er parkert på fortauet, snø og frost
Rød lapp når du parkerer på fortauet.

– Men det er viktig å huske at man ikke skal blokkere naturlige kjøreruter inn og ut av parkeringsarealene. Å måtte rygge lange avstander kan skape farlige situasjoner, når alle skal hjem om ettermiddagen.

Vaktsentralen og HMS-avdelingen i industriparken legger røde lapper på biler som er feilparkert og blokkerer andre inne, eller står parkert på fortau eller andre steder uegnet for parkering.

– Borttauing av bil har forekommet når det har vært nødvendig, sier Tollefsen.

Fare for nedfall med snø og is

Vær varsom når du ferdes i industriparken nå, unngå ferdsel under rørbroer og inntil bygg.

– Det kan være fare for nedfall av is og snø. Vi har satt ut skilt med info, og håper dette vil øke oppmerksomheten, sier Kristian Solberg i Herøya Industripark AS. Han mener fare for nedfall fra bygg og rørbroer kan øke de neste dagene relatert til væromslaget vi får i helgen.

 

plakat i stativ med melding om fare for nedfall av snø og is fra bygninger og rørbroer
Det er satt ut "sjokkselgere" med info om fare for nedfall. Foto: Herøya Industripark AS.

 

Les også