Meld deg på vårt nyhetsbrev

Trenger lærlinger og fagarbeidere til kule industrijobber

«Industrien får ikke tak i nok fagfolk», skrev lokalpressen i august, og fulgte opp med en artikkel om at Bilfinger skulle ansette 60 nye medarbeidere, men slet med å finne folk innen flere fagområder.
mange lærlinger står rundt en benk i verksted, senior prater og forklarer. Informasjon: Håkon Wefald har ansvaret for lærlingene i Bilfinger, og han inviterer ofte besøkende til Herøya for å informere om bedriften og mulighetene.

Avisoppslagene lettet rekrutteringsprosessen, men det er liten tvil om at industrien står overfor en vanskelig rekrutteringssituasjon framover – ikke minst fordi mange erfarne fagarbeidere blir pensjonister i løpet av de nærmeste årene.

– Jeg tror vi må bli enda flinkere til å framsnakke fagbrev og praktiske fag. Det må bli kult å velge yrkesfag, ikke alle trenger å ta en master for å komme seg ut i yrkeslivet, sier Håkon Wefald, avdelingsleder med ansvar for lærlingene i Bilfingers avdeling i Porsgrunn.

Ansetter de dyktigste

– Årets inntak av lærlinger er i boks, sier Wefald fornøyd. – Vi har fått inn dyktige kandidater, selv om det så litt mørkt ut en periode. Et av tiltakene våre for å bedre situasjonen er at vi har styrket ordningen vi har med faddere og faglige veiledere.

– Læretiden er en god anledning for ungdommene til å vise seg fram. Vi ansetter mange av lærlingene våre, men da må de vise at de er faglig dyktige og har de riktige holdningene, understreker Wefald. – Og i årene framover kommer behovet for fagarbeidere til å øke, både hos oss og i andre bedrifter. 

to menn i arbeidsklær, industriområde
Ansetter: – De flinkeste lærlingene får jobb hos oss, sier siteleder for Bilfinger i Porsgrunn Lars Ivar Bøe, til høyre, og lærlingeansvarlig Håkon Wefald.

Positive utsikter

– Tidligere i år slet vi veldig med å få tak i fagfolk, men utover høsten og forvinteren bedret situasjonen seg, sier plassjef for Bilfinger i Porsgrunn Lars Ivar Bøe. – Likevel er det et faktum at vi har for dårlig rekruttering av både fagarbeidere og lærlinger. Vi jobber med dette og har nå begynt å få godt kvalifiserte søkere fra Vestfold og ser veldig positivt på den utviklingen.

Bilfinger samarbeider tett med Industrilærling Vestfold og Telemark, og Bilfinger-ansatte er rundt på alle de videregående skolene i Telemark for å fortelle om selskapet. I tillegg inviteres klassene på omvisning i verkstedene i Herøya Industripark.

Fagbrev gir gode jobber

– Et fagbrev åpner for mange gode muligheter til veldig bra jobber. Historisk sett er det også trygge arbeidsplasser, sier daglig leder i Industrilærling Vestfold og Telemark Ranveig F. Johannesen til Varden. – Jobben vår er å finne de riktige kandidatene. Bedriftene er interessert i dem med lavt fravær.

NAV Larvik ser muligheter på Herøya

– Vi har arbeidssøkere som ønsker å jobbe i industrien. Derfor er vi interessert i å se nærmere på noen av bedriftene i Herøya Industripark og har lagt en besøksdag til Herøya for noen av våre medarbeidere, sier metodeveileder i NAV Larvik Mari Engseth Kåsa.

– I tillegg kan vi bidra med framsnakking av industrien. Vi har et opplegg for ungdomsskolene, og der kan vi snakke om at det er behov for arbeidskraft i bedriftene på Herøya. Jo mer vi kan om industrien, jo enklere er det for oss å presentere mulighetene. Vi vet at NAV Porsgrunn har en god dialog med bedriftene i Herøya Industripark, men det kan helt sikkert være en fordel for bedriftene i industriparken at vi i Larvik også blir bedre kjent med området, mener Kåsa. 

portrett av kvinne med gul besøkshjelm, ute i industripark
Larvik: Brukerne våre er ikke opptatt av kommunegrenser. Derfor var vi i Larvik nysgjerrige på det som foregår i Herøya Industripark, forteller metodeveileder i NAV Larvik Mari Engseth Kåsa.

Ikke opptatt av kommunegrenser

– Brukerne våre er ikke opptatt av kommunegrenser. Derfor var vi i Larvik nysgjerrige på det som foregår i Herøya Industripark, forteller Kåsa. – Tradisjonelt har beboerne i Larvik sett til Sandefjord, Tønsberg og innover i retning Oslo når man tenker jobb, men også Porsgrunn kan være aktuelt for arbeidssøkere fra vårt område.

NAV Larvik har registrert at det er et godt arbeidsmarked i Porsgrunn, og hensikten med dette besøket var å orientere ansatte om industrien. – Vi ønsker at medarbeiderne ved kontoret i Larvik skal få bedre kompetanse om hva som kreves for å få jobb i industrien.

Samarbeid med bedrifter viktig

Det er viktig for NAV-ansatte å komme ut i bedriftene og snakke med ledelse og ansatte. – Vi kan få besøk fra bedrifter, og vi kan se på flotte presentasjoner, men det er noe helt eget med å komme inn i verkstedhallene og kjenne sveiselukta. 

Kan NAV Larvik bidra med lærlinger og fagfolk?

– Jeg vet at våre veiledere har arbeidssøkere som kan tenke seg inn i industrien og ønsker å gå et fagbrevløp for å bli f.eks. industrimekanikere. Vi har enkeltstående kandidater vi kan klare å matche mot industrien. Utfordringen kan være at de mangler noe kompetanse i forhold til fagbrevet. Det kan vi løse i et samarbeid med bedriftene, mener Kåsa. – Vi kan bidra med kandidater som ikke har fått lærlingeplass, og vi kan bidra med folk som egner seg og vil inn i industrien, men som trenger å få fullført fagbrevene sine.

 

Les også