Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tenk sikkerhet fra start for storskala ammoniakk- og hydrogenprosjekter

Knut Vågsæther snakket om forskning på hydrogensikkerhet da han kom til faglunsj i Forskningsparken sist fredag.
Stor interesse for USNs forskning på sikkerhet for hydrogen til drivstoff og energi under faglunsj sist fredag i Forskningsparken: Knut Vågsæther, professor ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, ved USNs institutt for prosess, energi- og miljøteknologi i Porsgrunn.

Storskala introduksjon av hydrogen og ammoniakk vil kreve utvikling av teknologi med stort fokus på sikkerhet, og utvikling av nye standarder og regelverk. Det er dette Knut Vågsæther og kollegaer ved USN forsker på.

De deltar i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

– Forskningsgruppen har jobbet med hydrogenteknologi og hydrogensikkerhet i mange år, sier Vågsæther. – Vi blir invitert med i store internasjonale forskningsprosjekter som viser at USN er i front på teknologiutvikling av grønne energibærere, spesielt hydrogen. 

Leverer kunnskap og forskning innen hydrogensikkerhet

USN forsker på fysiske effekter, som eksplosjon eller brann, i for eksempel utilsiktede utslipp av hydrogen og andre reaktive gasser. Denne forskningen brukes mot sikrere design av systemer, innspill til regelverk og standarder, og utvikling av metoder for beregning av risiko.

– Vi leverer kunnskap og forskning innen hydrogensikkerhet, sier Vågsæther. – Vi er et team på 12 personer som driver med forsøk, teori, beregninger og simuleringer på hydrogen for å se hva som skjer ved eksplosjon. Her er reaksjonshastigheter og eksplosjonstrykk enormt stor. Målet er å finne ut hvordan unngå at det blir til en alvorlig hendelse. 

tre menn i dialog i et møtelokale
Interessant tema: Geir T. Solvi fra Yara, i midten, og Ole Kristian Sommersel fra Equinor i samtale med Vågsæther.

Sjokkbølger og detonasjonsbølger

Vågsæther viste film fra noen av forsøkene utført i lab, blant annet antenning "bil i parkeringshus", som del av EU-prosjektet HyTunnel-CS. Her ble det demonstrert antenning av jet og hvor kritisk viktig størrelse på dyse på TPRD-ventil er på hydrogentank.

– Detonasjoner er et sentralt spørsmål når det kommer til Hydrogen, understreker han.

Deltakerne på faglunsjen fikk se flere simuleringsforsøk, i veldig sakte film, om hvordan en "shock wave" og en "detonation wave" oppfører seg.

Utfordring mht sikkerhet

Hydrogenbransjen er fremdeles ung, spesielt der man skal bruke hydrogen til drivstoff og energi. – Det er få referanseprosjekter, og det offentlige regelverket henger etter, sier Vågsæther. Han stiller også spørsmål om det finnes gode nok verktøy for å angi risiko og om standardverktøy for naturgass er bra nok for hydrogen og ammoniakk.

– Det som er viktig for å unngå uønskede hendelser med hydrogen er å tenke sikkerhet helt fra start i prosjektet, påpeker han. 

tre menn foran i lokalet med forsamlingen bak seg
Knut Vågsæther i midten sammen med fra venstre Lars Øi fra USN og Karsten Rabe fra Sintef Industri, begge medlemmer i programkomiteen for faglunsjene.

Les mer

Les mer om et av prosjektene Vågsæther og hans kolleger deltar i "Forsker på hydrogen som drivstoff for skip".

Les også