Meld deg på vårt nyhetsbrev

Telia inviterer til dugnad på 5G

Høstens første faglunsj startet med et teknologisk kompetanseløft fra Telia som inviterte til 5G-dugnad på Herøya.
tre menn poserer, innendørs, rød teglstein Telia om 5G i Herøya Forskningspark: fra venstre Tom Erik Nilsen, Ole-Petter Røstad og Tor Aasgaard.

De stilte med et stort lag, forretningsutviklerne fra Telia Next, da de møtte deltakere på faglunsj i Herøya Forskningspark sist fredag. Ole-Petter Røstad, Tom-Erik Nilsen og Tor Aasgaard opplevde en interessert forsamling som hadde spørsmål om 5G og bruksområder for industri.

Samarbeidsavtale med Herøya Industripark AS

Telia Norge AS og Herøya Industripark AS inngikk en partnerskapsavtale i mai i år. I en pressemelding fra de to partene uttalte adm.dir. Sverre Gotaas at HIP ønsker å legge til rette for at industriaktører med tilknytning til Herøya har de beste forutsetninger for å lykkes med å ta i bruk ny teknologi som 5G, kunstig intelligens og skytjenester.

For å lykkes med å realisere verdien av teknologiskiftet Norge nå er inne i og skape konkurransekraft for norsk industri er vi avhengige av å lære av hverandre, teste ny teknologi og utvikle nye løsninger sammen.

Telia skal bygge et avansert testområde for 5G, private mobilnett og avansert konnektivitet på kommersielt og industrielt spektrum. Her vil de kunne tilby testing og evaluering av "edge computing" med interesserte leietakere og andre aktører.

– For å lykkes med å realisere verdien av teknologiskiftet Norge nå er inne i og skape konkurransekraft for norsk industri er vi avhengige av å lære av hverandre, teste ny teknologi og utvikle nye løsninger sammen, sier Telia.

5G ikke lenger bare et buzz-ord

Tidligere i år tok Kommunal- og distriktsdepartementet og Næringsdepartementet initiativ til et Industriforum som består av toppledere fra en rekke bransjer og offentlig sektor. Telia er også aktør her. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og DigitalNorway (DN) er ansvarlig for drift av 5G-industriforum. Forumets formål er å legge til rette for at bedrifter og virksomheter kan nyttiggjøre seg 5G-teknologi. 

Med 5G står man foran et veiskille for å ta i bruk ny teknologi, og kunnskapsdeling fra referanseprosjekter er viktig. – I dag har både forsvaret og samferdselsaktører og flere testet og tatt i bruk 5G for systemer som krever 100% oppetid. 5G er ikke lenger bare et buzz-ord, men en teknologi som vil bidra til at bedriftene når sine mål innen digitalisering og automatisering i Industri 4.0.

Inviterer til dugnad

Røstad presenterte hovedfunn fra en studie Telia har gjort blant leietakere i industriparken, der industrien peker på aktuelle områder for mer automatisering. Høyest opp på listen kom bruk av AGV'er (automatisert veiledet kjøretøy), smart tilkoplet utstyr og videoanalyse. Studien viser også at industrien er litt tilbakeholdne med bruk av 5G. De mener Telekomnæringen må lære seg industri og at teknologien må være til å stole på.

– Vi inviterer bedrifter i industriparken og i regionen til samarbeid og dugnad for gjensidig kunnskapsbygging, sier Røstad og hans kolleger. – Det er god 5G-dekning i området allerede. Vi har opprettet et industrielt spektrum på oppdrag fra Nkom, en slags pilot, og dette vil lære oss blant annet om hva som kan bli en type standard.  

Åpner "5G-klinikk" på Herøya

Forretningsutviklerne hos Telia har planer om fysisk tilstedeværelse på Herøya og melder at deres dør er åpen for uforpliktende å drøfte store og små idèer for bruksområder for 5G.

fem personer poserer, innendørs, rød murstein bak
Tove Kilen og Karsten Rabe, helt til høyre, fra programkomiteen for faglunsjene som arrangeres i Forskningsparken. I midten fra venstre Tom Erik Nilsen, Ole-Petter Rørstad og Tor Aasgaard fra Telia.

 

Les også