Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tar i bruk 5G-nettverk i logistikkoperasjoner på Herøya

Framtidens Industri og Smart Logistikk rykker inn på Herøya i høst. Yara tar i bruk Telenors 5G-pilotnettverk for å teste ut digitale logistikk- og lasteoperasjoner i industriparken.
tre menn står ute i gate i industripark med måleverktøy for 5G i hendene Testteam Herøya: Yara Porsgrunns testteam gjennomfører en lang rekke tester på bruk av 5G-nettverk til logistikk- og lasteoperasjoner i Herøya Industripark de neste par årene. Fv: Håkon Wærstad, teknisk sjef, Arve Haavik, IT sikkerhetsekspert og Stig Myrland, Leder Prosessdata, Yara. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs.

Telenor har i samarbeid med Yara etablert 5G i industriparken som brukes i EUs flaggskip-prosjekt «5G Solutions», og til Industri 4.0-prosjekter.

Innspill til Europas 5G-veikart

Sammen med 23 andre internasjonale aktører er Yara, Telenor og NTNU tre norske partnere som er med å gi innspill til å realisere Europas 5G-visjon, et veikart på hvordan 5G-nettverk kan bidra til å utvikle framtidens industri og smarte havner i praksis.

De neste to årene vil Yara gjennomføre en rekke tester av 5G-nettverk og utstyr, som involverer brukere ute i felt på Herøya. De skal teste blant annet dekning, ned- og opplastingshastigheter, forsinkelser og andre elementer som vil avklare om 5G er et godt valg for fremtiden, nå som den neste industrielle revolusjonen, Industri 4.0, står på trappene. 

Operatører gjør brukertester

Snart får logistikkoperatører i Yara Porsgrunn et nettbrett i handa med systemer koblet til Telenors 5G-nettverk.

– Vi starter med å teste bruken av nettbrett, og etter hvert utvider vi til flere bruksområder innenfor logistikkfunksjoner her på Herøya, forteller Arve Haavik og Stig Myrland. – Det skal gjennomføres mange felttester. Operatører, teknologieksperter og andre brukere av utstyret skal teste brukervennlighet, Cyber sikkerhet og hvordan systemene koblet til Telenors 5G-nettverk fungerer i arbeidsoperasjoner.

Testingen utføres i tett samarbeid med TietoEVRYs utviklere. – De har utviklet systemene som nå kommuniserer på tvers mellom mennesker, maskiner og utstyr i sanntid, sier Haavik og Myrland.

EVRY ble valgt som leverandør av IT-løsning for helautomatisk dataflyt til Yara Birkeland-prosjektet for halvannet år siden. De jobber nå med å digitalisere arbeidsflyten som i dag er basert på mail, fax og telefon. 

to menn måler 5G hastighet med håndholdte aparater
Ute og tester, Arve Haavik, IT sikkerhetsekspert og Stig Myrland, Leder Prosessdata. Speed testing gjennomføres for å sjekke at logistikksystemene oppdateres i sanntid. Dette er helt sentralt når operasjoner knyttet til fylling av rundt 100 containere daglig, og flytting av tomme og fulle containere skal styres fra nettbrett og PC ute i felt. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs.

Unik mulighet

5G-prosjektet, EU-Solutions, er en god testarena, mener teknologene i Yara. De hevder at Yaras målsetting om å automatisere hele logistikkjeden, med selvgående kjøretøy og automatiske arbeidsoperasjoner, var utløsende for å bli med i 5G-prosjektet til EU.

– Vi har fått en unik mulighet til å fortsette arbeidet, sier teknisk sjef Håkon Wærstad engasjert. – Mye av det vi har lært fra Birkeland-prosjektet de siste par årene, bruker vi nå inn i 5G-Solutions-prosjektet. Telenors 5G-nettverk er allerede utbygd langs logistikkløypa, klar for bruk. Vi vil dele kunnskap som er med å utvikle framtidens industri og smart logistikk.

Viktig pilotprosjekt

Ove Fredheim, leder av Telenor Bedrift, understreker viktigheten av testoperasjoner i pilotprosjektet sammen med Yara.

– For Telenor er det alltid positivt å jobbe med fremoverlente industriinitiativ som har ambisjoner. Industrien stiller nye krav til oss og derfor gjennomfører vi pilotprosjekter her for å kunne lære av hverandre. Å kunne "pushe" grensene for bruk av ny mobilteknologi, våge å tenke stort, er både spennende og viktig for å drive utviklingen fremover, sier Ove Fredheim, leder av Telenor Bedrift. 

system kart
Figuren viser elementer planlagt benyttet i testoppsettet. Cyber security er suksesskriterie. Arve Haavik, IT sikkerhetsekspert, forteller at systemet ikke bare må fungere rent teknisk. Det må også være mulig å implementere Yaras Cyber Security løsninger, utviklet for å holde anlegg både sikre og operative.

Veikart for 5G i industri lages nå

Racet for å ta i bruk 5G-teknologi i industri og samfunn verden over er i full gang. Veikartene for industribedrifter i Europa og Norge, og også Herøya Industripark, lages nå. 

Les Innovasjon Norge støtter arbeidet med å gjøre Herøya til autonom industripark.

Hva er 5G Solutions?

EUs Flaggskip-prosjekt realiserer gjennomføring av tester med avansert 5G utstyr ute i felt som involverer de som bruker og opererer utstyret.  

5G-Solutions er en del av det EU 5GPPP Fase 3, (Public Private Partnership under Horizon Europe) og baserer seg på 5G infrastruktur som EU-prosjektet 5G-VINNI etablerer. 5G-VINNI er ledet av Telenor Research. Telenor Norge har etablert Telenors 5G-pilotnett på Herøya i samarbeid med Telenor Research.

 

Les også