Meld deg på vårt nyhetsbrev

Studenter tester 5G-nett og utstyr hos Yara i sommer

Studentene som jobber hos Yara gjennomfører en rekke tester av 5G-nettverk ute i felt på Herøya.
tre mannlige studenter står sammen og følger med på 5G-målerutstyr for dekning Studerer dekning: fra venstre Daniel Teigen, Martin Kristoffer Gløsmyr og Vetle Rasmussen studerer dekningsgrad og hurtighet på 5G-nettet hos Yara.

De tre studentene, Vetle Rasmussen, Martin Kristoffer Gløsmyr og Daniel Teigen har litt forskjellig oppgaver for Yara. Daniel Teigen jobber primært med 5G-testing og utstyr. Vetle og Martin Kristoffer jobber delvis med 5G-testing, men deltar også i en studie på hvilke muligheter som finnes for nytt kommunikasjonssamband i fabrikkene. 

student monterer fjernstyrt bil som skal kjøre på 5G nett
27. mai: Daniel Teigen klargjør bil som kjører på 5G-nett og som Næringsministeren fikk gleden av å kjøre 30.5., i forbindelse med åpning/kommersialisering av Telenors 5G-nett hos Yara.

Industrimaster - vinn-vinn

Yara har, i likehet med flere andre bedrifter i Grenland og Vestfold, inngått partnerskapsavtale med USN, campus Porsgrunn, for å tilby studenter industrimasterutdanning. Dette er en utdanning som kombinerer praksis og teori innenfor fagfeltet automasjon i et 3-årig masterløp. Studentene blir ansatt i 50 % stilling under studiet.

Gjennom mastergradprogrammet får Yara, og andre bedrifter som er med på ordningen, tilgang til oppdatert kompetanse innenfor et viktig fagfelt som trengs framover, som for eksempel digitalisering. USN på sin side får tilgang til reelle problemstillinger, og kan drive relevant forskning. En vinn-vinn-ordning. 

tre studenter inne på kontoret
Studentkontoret: fra venstre Martin Kristoffer Gløsmyr, Vetle Rasmussen og Daniel Teigen på studentkontoret de har i Bygg 3.

Plukker de beste

Martin Kristoffer Gløsmyr, fra Skien, har en bachelor i automasjon fra NTNU, og går rett fra sommerjobb og over på industrimaster-studiet til høsten. Daniel Teigen, også fra Porsgrunn, er godt igang med sin industrimaster, og tenker å ferdigsstille på to år.

Yara har håndplukket sine masterkandidater, og sikrer seg de beste. Kandidatene skriver sine masteroppgaver for Yara.

Vetle Rasmussen, fra Skien, har søkt sommerjobb hos Yara Porsgrunn. Han studerer til daglig kybernetikk på NTNU, er ferdig med tre år, og skal tilbake til høsten og fullføre master i Trondheim.

Veldig fornøyd

Merete Østvåg Østby og Stig Myrland har ansvaret for oppfølging av sommerstudentene. 

mann og kvinne ler i møterom
Stig Myrland og Merete Steinvåg Østby, begge Yara.

– Vi er veldig fornøyd med kandidatene våre og at vi er kommet med i ordningen med industrimaster. Det er viktig for bygging av kompetanse og industriutvikling. At vi også har mulighet for å rekruttere egne sommervikarer til avdelingen vår gjør at vi er med å bygge relasjoner og markedsføre Yara som en attraktiv arbeidsplass for viktig utdanning innen automasjon, digitalisering og prosessdata, sier de.

Relevante oppgaver

På felttesting ute forteller Daniel om og peker på flere av Telenors 5 antenneanlegg plassert ute på ulike bygg, det vil si 5 områdesoner. EUs Flaggskip-prosjekt, "5G-Solutions" realiserer gjennomføring av tester med avansert 5G-utstyr ute i felt som involverer de som bruker og opererer utstyret.  – Våre testresultater samles som erfaringsdata inn i prosjektet, sier Daniel. 

tre studenter i arbeidsklær på kaiområde
Testing i felt ute, her er de i nærheten av Birkeland-kai.

De tre studentene trives hos Yara. – Oppgavene er varierte og vi får en forståelse av prosessene. Det er mye avansert regulering av disse prosessene, og det er noe av det mest spennende å sette seg inn i, sier Vetle Rasmussen.

 

Les også