Meld deg på vårt nyhetsbrev

Starter opp kalsinator for å kjøre tester med fosfatmikser

Krigen i Europa medfører at markedet og tilgang på fosfater er endret, og Yara tester ut nye fosfatkilder for å sikre best mulig kvalitet på gjødselproduktet.
seks menn står sammen, gule og blå arbeidsklær, hjelmer, poserer inntil en betongvegg Klargjort kalsinatoranlegget til testkjøring: fra venstre Rune Ebersten, Herøya Nett, Jostein Braaten, prosjektleder Yara, Per Jacob Hansen, Yara, Ingolf Johnsen, GoodTech, Kjetil Herregården, Caverion og Kim Claussen, Yara.

Yara tester forskjellige fosfater, et råstoff til gjødselproduksjon. Rett fosfatmiks er avgjørende for å unngå problemer i produksjonen. Med et råstoffmarked i endring, er dette mer aktuelt enn noensinne.

Tester kalsinering av fosfat

Yara ser nå på muligheten for å bruke dolomittkalsinator, Bygg 100C, til å kalsinere fosfat.

For å verifisere dette skal det gjennomføres en test av anlegget i uke 17 og 18, fra 24. april.

– Vi gjorde en testoppstart av anlegget i forrige uke, og klargjør nå for å testkjøre råvare i anlegget, sier prosjektleder Jostein Braaten i Yara.

Seks personer, poserer, gruppe i gulejakker og hvite hjelmer, ute, betongvegg
Laget som skal kjøre anlegget i testperioden: fra venstre operatør Sten Andersen, operatør Siri Kokkersvold, operatør Finn Åge Hellstrand, vedlikeholdskoordinator May Kristin Malmhaug, prosesskonsulent Hans Jørgen Huitfeldt og vedlikeholdskoordinator Svein Inge Opedal.

Kan bli noe støy og støv

Kalsinatoren har vært ute av drift siden 2020. 

– Med oppstart i uke 17 vil de eksisterende viftene i anlegget generere støy på samme nivå som tidligere. Det vil også kunne bli noe støv lokalt rundt anlegget da fosfat mates manuelt både inn og ut av anlegget, sier Braaten.

 

Les også