Meld deg på vårt nyhetsbrev

Snorklipping og kake for nytt logistikkområde i industriparken

Endelig var det åpning av nytt logistikkområde, et 8,5 mål stort areal dedikert for containerhåndtering for logistikkoperatør Bilfinger.
to menn i gule jakker og hvite hjelmer, den ene mannen holder en saks og er i ferd med å klippe over et rødt langt bånd, offisiell åpning. Den andre mannen har hendene i siden og ser på snorklippingen. Logistikkområdet herved åpnet: fra venstre Runar Langeland, Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS, Logistikkavdelingen, klipper snoren og erklærer det nye logistikkområdet for åpent, sammen med Kristian Solberg, prosjektleder, fra Herøya Industripark AS.

Onsdag 27. september feiret Herøya Industripark AS offisiell åpning med snorklipping og kake på det nye logistikkområdet.

– Prosjektet har holdt budsjett og framdriftsplan, noe alle involverte har bidratt til, sier en fornøyd prosjektleder Kristian Solberg, i Herøya Industripark AS.

Leietaker og deltaker i planleggingen av prosjektet, Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS (Bilfinger), er glad for at anlegget nå er klart for å tas i bruk.

Les mer om prosjektet, om heving av terrenget og valg av dekke, her.

 

gruppe mennesker, alle kledd i gule og blå arbeidsklær, hører når en person som står i midten snakker
- Husker dere hva som lå på denne tomta tidligere? Kristian Solberg forteller om historien til området.

Følger strategiplan for området

Plasseringen av logistikkområdet følger strategiplan for området. – Området har tidligere blitt brukt til forskjellige jernbaneformål, tappestasjoner og lagerområde, sier Solberg.

– Med dette logistikkanlegget er vi fortsatt godt innenfor arealbruken for området, og helt på linje med strategiske mål for utviklingen i parken. Vi har stor tro på at dette området vil være et løft for Bilfingers logistikkoperasjoner, og at det kan være en ny start for området ved Havneporten.

Takket de involverte

Prosjektleder Kristian Solberg takket de involverte i prosjektet. – Det har vært godt samarbeid med alle parter, og prosjektet har gått veldig bra. Stor takk til entreprenøren Hauk Sveinsson, Caverion, våre naboer Yara og Bilfinger, som alle har bidratt for at dette ble et vellykket prosjekt.

 

 

fire menn står på rekke, poserer, hvite hjelmer, gule og blå jakker
Takk til Entreprenøren Hauk Sveinsson, fra venstre Birger Sveinsson, Geir Stoa, Stian Andreassen og Kåre Wolden.
gruppebilde, syv personer, tett sammen, poserer, alle kledd i gule og blå jakker og hvite hjelmer, stor kran bak
Takk til logistikkoperatøren Bilfinger: fra venstre Lars Tollefsen, Oddbjørn Myrvang, Runar Langeland, Knut Segrov, Robert Larsen, Vegard Halvorsen og Benedikte Gundersen.
fire menn, poserer, uten på logistikkanlegg, stor kran bak
Logistikkoperatørens kunder fra prosessindustrien var også til stede. Fra venstre Rasmus Standal, INEOS Inovyn, Tor-Erik Akersveen, Yara, John Inge Myrvang, Yara, og Stig A. Johansen, Addcon Nordic.
Stor firkantet bløtkake med marsipanlokk og tekst som sier Gratulerer med nyee logistikkområde.
Kake med hilsen til Bilfinger fra Herøya Industripark AS.

 

 

Fakta om prosjektet

  • 8,5 mål flatt areal dedikert for containerhåndtering
  • Det er sortert 3000 - 4000 m3 masser på området
  • Det er fylt opp med 8000 - 9000 m3 sprengstein her
  • Det er lagt et 10 cm tykt belegningssteinsdekke, 200.000 belegningsstein fra Aaltvedt Betong, som leder overflatevannet raskt ned til underliggende lag, et såkalt permeabelt dekke. 
  • Få kummer, alle plassert i randsonen av området
  • Kraftige lysmaster rundt anlegget.

 

Les også