Meld deg på vårt nyhetsbrev

Økning av produksjon i PVC-fabrikken snart en realitet

I midten av mai overtok Inovyn "Venusprosjektet" fra prosjektorganisasjonen. Et utvidelsesprosjekt som sikrer arbeidsplasser i bedriften.
kvinne nærmest i rødt arbeidsantrekk, mann i gul jakke. High five. OVERLEVERT: Prosjektleder Jonny Olsen (Bilfinger) og prosjekteier Kari-Anne Leth-Olsen (INOVYN) kan gi hverandre en koronasikker high-five etter at Venusprosjektet er levert til oppdragsgiveren.

Prosjektet skal gi en økning i produksjonskapasiteten av pasta-PVC fra 40 til 55 tusen tonn i året. INOVYN har selv stått for prosessdesign, mens Bilfinger har fått ansvaret for prosjektledelse, detaljengineering, anskaffelse og anleggsledelse.

Hva betyr utvidelsen for PVC-fabrikken på Herøya?

– Vi er en liten PVC-fabrikk i europeisk målestokk, sier Kari-Anne Leth-Olsen. Hun er produksjonssjef i PVC-fabrikken på Herøya og prosjekteier i «Venusprosjektet». – Utvidelsen gjør oss mer robuste, og pasta-PVC er den typen PVC vi har høyest marginer på. Vi øker ikke bemanningen, men skal produsere større volumer med samme antall ansatte. Det betyr at vi blir en mer bærekraftig organisasjon på lengre sikt, og at et vellykket prosjekt nå kan være et grunnlag for nye utvidelser – både på pasta-PVC og suspensjon-PVC.

Pasta-PVC brukes i myke produkter som tapet, gulvbelegg, blodposer og alt annet en tenker på som myk PVC. S-PVC brukes i rør, vindusprofiler og andre harde produkter. S-PVC er et mer vanlig produkt.

– INOVYN er Europas største PVC-produsent, og vi har styrket vår posisjon i den organisasjonen. Vi er veldig fornøyde med at INOVYN velger å investere her i Herøya Industripark. Det er ikke en selvfølge. Vi konkurrerer om investeringsmidlene med alle de andre fabrikkene i konsernet, så dette betyr at ledelsen har trua på at vi kan gjøre det bra her i Porsgrunn. Investeringen betyr at arbeidsplassene her i Porsgrunn er enda tryggere fremover.

 

Oppgraderinger og nytt utstyr

– Mesteparten av fabrikken er den samme. Vi har gjort endringer og modifikasjoner i eksisterende prosessutstyr for å utvide kapasiteten. Og så har vi bygget en helt ny tørke og et pulvertransportsystem i et nytt bygg.

Det nye bygget er det største enkeltelementet i prosjektet med en grunnflate på ca. 250 kvadratmeter og en høyde på ca. 30 meter inkludert pipe.

Etter overtakelsen er INOVYN i full gang med uttesting av utstyret, og noe av installasjonen er satt i produksjon. – Vi regner med å bruke tiden fram til første uka i juli på uttesting. Det er en jobb vi gjør selv.

– Vi har valgt å ta ansvar for prosessdesign selv, forteller Leth-Olsen. – Vi har tatt ansvaret for at dette anlegget skal holde den produksjonskapasiteten vi har beregnet, men vi har ikke bevist det ennå. Det vil vi forhåpentligvis gjøre i juli/august. Testene så langt er lovende. nytt tørkeanlegg hos Inovyn, stort bygg

Utvidelse under full produksjon

– Arbeidene er delvis gjort under full produksjon i fabrikken. Vi begynte å grave i mars 2019, forteller Jonny Olsen. Han er ansatt i Bilfinger og leid inn til INOVYN som prosjektleder for teamet som har stått for detaljengineering, anskaffelse og anleggsledelse på vegne av INOVYN.

Prosjektteamet har bestått av medarbeidere fra Bilfinger, Sweco, TS Group og INOVYN. Ansatte fra de ulike bedriftene har vært tett integrert gjennom hele prosessen, og organiseringen har fungert godt gjennom hele byggeperioden.

– PVC’en og alle som jobber der, er utrolig hyggelige å samarbeide med. INOVYN vet hva de skal ha, og ønsker det beste. Det er en styrke i seg selv. Det er ganske enkelt å kjøre et prosjekt når man har en ryddig byggherre. Alle i teamet har stått på og levert kvalitet, understreker Olsen

Kanskje kommer «Venus 2»

– Hele organisasjonen gleder seg over den utfordringen det er å starte opp en delvis ny fabrikk, sier Leth-Olsen. – Nå har vi et nytt anlegg og får mulighet til å optimalisere produksjonen. De aller fleste i vår organisasjon tenker at vi i alle fall skal klare 55 tusen tonn i året. Vi gir oss ikke før vi vet at vi er kommet opp på et nivå der vi møter taket.

– Vi har allerede lansert Venus 2. Det betyr en økning av kapasiteten til 90 tusen tonn pasta-PVC årlig. Da kommer vi til å ta i bruk den gamle tørka, som vi kommer til å  legge «i en møllpose» etter dette prosjektet. Skal vi få investeringsmidler til neste prosjekt, må vi lykkes nå og vise at det er riktig for INOVYN å satse videre i Grenland, sier produksjonssjefen. 

løft med kran over tak, stor last
LØFT 2: Det er lite rom på byggeplassen. Posefilteret er satt sammen utenfor det nye bygget og løftet på plass gjennom taket.

Var nær ved å stoppe

– Vi fikk koronakrisen rett i fleisen under avslutningen av prosjektet, forteller Leth-Olsen. – Det var rett før vi stoppet hele prosjektet for å skjerme driften og ikke risikere stans i produksjonen.

– Vi kom ut av det med hodet over vannet, utdyper Jonny Olsen. – Vi ble fem uker forsinket. Det blir veldig komplekst når noe slikt skjer. Vi hadde en god del utenlandske arbeidere. Noen måtte vi sende hjem umiddelbart etter nedstengningen, og noen turte vi ikke ta tilbake etter påskeferien. Heldigvis lyktes kontraktørene å få inn folk som egentlig var tenkt stasjonert andre steder i Norge. Det var krevende å skifte ut arbeidsstammen i innspurten. De nye mannskapene skulle settes inn i jobben, de skulle sikkerhetsklareres og bli kjent på arbeidsplassen. Det tar tid. Men vi kom i mål, selv om det ble en forsinkelse i forhold til de opprinnelige planene.

 

Les også