Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ny port for syklister og fotgjengere i Havneporten

Umiddelbart etter påske startet prosjekt med utskifting av gang- og sykkelport ved Havneporten. Passasjen vil være stengt i rundt to uker.
mann i verneutstyr, industri, poserer, utenfor port inn til industripark, masse nettinggjerder og bom i bakgrunnen Kristian Solberg i Herøya Industripark AS varsler oppstart av prosjekt for å bytte ut gang- og sykkelporten i området ved Havneport.

Fra og med tirsdag 2. april vil Havneporten være stengt for både gående og syklende i rundt to uker. Årsaken er utskifting av den gamle gang- og sykkelporten med en ny og moderne port.

– Passasjen blir stengt for ferdsel under anleggsperioden som starter umiddelbart etter påske, sier Kristian Solberg i Herøya Industripark AS.

– Det har vært utført en rekke vedlikeholdsarbeider på denne porten, nå er det tid for å bytte den ut med en ny port.

Benytt Port 4 og Hovedport

Syklister kan benytte Port 4.

– De som sykler til og fra industriparken og som vanligvis bruker inngangen ved Havneport, kan benytte sykkelporten ved Port 4. 

Bilister kjører til Hovedinngangen.

– De som kjører bil og går inn i industriparken fra parkeringsplass, må nå parkere ved hovedinngangen og bruke gangfelt i hovedport.

 

 

Les også