Meld deg på vårt nyhetsbrev

Møt katalysatorforskerne

Elin Nilsen og Daham Gunawardana på forskningssenteret til Yara i Herøya Forskningspark tester katalysatorer som brukes i produksjon av ammoniakk til gjødsel.
to personer i hvite frakker i pilot lab Utvikle kunnskap: – Praktisk testing er en viktig del av utviklingen av katalysatorer for bruk i gjødselproduksjon, sier Daham Gunawardana og Elin Nilsen, forskere i Yaras forskningssenter i Herøya Forskningspark.

Testriggen de kjører brukes til å sammenligne andre og nye typer katalysatorer, eller teste en katalysator som er i bruk i fabrikken for å se hvor effektiv den er.

Skaffe kunnskap

Katalysatorforskerne forteller at de gjør tester fordi de ønsker å ha kunnskapen om katalysatorer og produksjonsprosessene. – Da kan vi se om katalysatoren leverer som den skal i fabrikkene, vi kan løse problemer, og ta valg på hvilken retning vi bør kjøre produksjonen. Med 14 fabrikker i hele verden som produserer ammoniakk, så det er viktig å forstå hva som kan forbedres i produksjonen. 

tre personer prater sammen i forsøkslaboratorium
Tove Kilen, til høyre, fra Herøya Industripark AS, tilrettelegger for bedriftene i Herøya forskningspark. Her i samtale med Elin Nilsen og Daham Gunawardana i Yaras pilotanlegg.

God sikkerhet

Testriggen er nylig modifisert.   

– Riggen er modifisert for å kunne kjøre den på en sikker måte. Vi jobber jo med hydrogen og ammoniakk, høy temperatur og høyt trykk, og må sørge for god sikkerhet, sier Nilsen. 

Målet er å lage grønn ammoniakk

For å produsere ammoniakk trengs nitrogen og hydrogen. – Nitrogen henter vi fra luft og hydrogen kommer fra naturgass. Målet er å kunne fremstille grønn ammoniakk hvor hydrogenkilden fra gass erstattes med fornybare energikilder, forteller de.

 

Les også