Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kjempeinvestering i ny forsøksrigg på Herøya

Equinors forskningssenter i Herøya Forskningspark får 130 millioner kroner til ny storutbygging. – Beste dagen på jobb noen gang!
to menn i verneutstyr, poserer, foran stor testrigg Ny forskningsrigg bygges ved siden av Equinors eksisterende flerfaserigg på Herøya. Her er Eirik Lunde, leder for Equinors lab- og testfasiliteter, og Tor Kjeldby, forsker i rørstrømming, foran dagens flerfaserigg og FoU-flaggskip, bygd i Herøya Forskningspark i 1992.

Fem store oljefelt, deriblant Johan Sverdrup, er først i løypa til å ta riggen i bruk når den står klar i 2024. Målet er få mest mulig energiressurser ut av oljefeltene med minst mulig CO2 - utslipp per produsert fat.

Morsomste dagen på jobb noen gang

- Dette ble den morsomste dagen på jobb noen gang, sier Eirik Lunde, leder for Equinors lab- og testfasiliteter, og Tor Kjeldby, forsker i rørstrømming. Begge feiret gladnyheten sammen med kollegaer da bevilgningen kom.

 

Kjøre forsøk - rulle ut resultater

- Riggen skal brukes til å kjøre forsøk og rulle ut resultater raskt, sier Tor Kjeldby.

Han har sammen med kollegaer i rørstrømningsgruppen, en spesialenhet i Equinor, stått i spissen for å modne planene for den nye testseksjonen. Denne er unik i verden ettersom den muliggjør forsøk på alle rørvinkler, under høyt trykk og med reelle brønnfluider hentet på felt.

mann sitter på huk, poserer, ved modell av testrigg
Eneste i verden: – Riggen er helt unik, sier Tor Kjeldby stolt. – Nå kan vi kjøre forsøk i alle vinkler opptil 90 grader, som er svært relevant og en vesentlig forskjell fra eksisterende rigg med vinkelmulighet fra minus 6 til pluss 10 grader.

Veldig relevant framover

Kjeldby forteller ivrig om relevans og anvendt forskning.

– Å ha kontroll på de større vinklene og strømningsmodellene er for eksempel veldig relevant for senfase optimalisering av norsk sokkel.  Dette er også relevant for injeksjonsbrønner, for eksempel sett i sammenheng med Norges CCS-satsing (CO2 fangst og lagring).

Her bidro Equinors forskere med testresultater fra eksisterende rigg på CO2 transport til lager i Nordsjøen sist for et par år siden.

 

to menn poserer, foran testrigg, industritomt
Ny rigg bygges på tomten side om side med eksisterende rigg. – Den nye riggen er en ny seksjon som kobles sammen med dagens flerfaserigg, forteller Equinor-kollegaene.

Trenger hjelp framover

Equinor planlegger byggestart i 2023, for så å kjøre i gang riggen neste høst. 

- Vi stikker spaden i jorda i høst, forteller Equinor-kollegaene. Vi gjør en del prosjektering selv, men selve fagverk og løftemekanismen skal bygges av eksterne, så vi vil trenge en del hjelp framover. Sweco har vært med på prosjekteringen og studier så langt, og det er naturlig å tenke at Bilfinger og flere lokale kan komme inn i byggeperioden her.

– Vi gleder oss til å se riggen i fullformat, det er nå jobben begynner, sier de.

 

Les også