Meld deg på vårt nyhetsbrev

INOVYN øker PVC-produksjonen og har engasjert Bilfinger i prosjektet

INOVYN skal øke produksjonen av pasta-PVC fra 40 til 55 tusen tonn i fabrikken i Herøya Industripark. INOVYN står selv for prosessdesign, mens Bilfinger har fått ansvaret for prosjektledelse, detaljengineering, anskaffelse og anleggsledelse av utvidelsesprosjektet, som kalles «Venusprosjektet».
PROSJEKTLEDELSE: Prosjektleder Jonny Olsen fra Bilfinger P&C og prosjekteier Kari-Anne Leth-Olsen fra INOVYN, leder et integrert prosjekteringsteam på 12 til 15 medarbeidere fra Bilfinger.

Jonny Olsen fra Bilfinger P&C (Projects & Consultancy) er prosjektleder, og Kari-Anne Leth-Olsen fra INOVYN er prosjekteier. De to leder et integrert prosjekteringsteam på 12-15 medarbeidere fra Bilfinger. I tillegg vil INOVYN stille med et eget team på byggherresiden, for å sikre et godt gjennomført prosjekt.

Ferdig i 2020

INOVYN har i dag en kapasitet på 190.000 tonn PVC årlig på Herøya – 150.000 tonn S-PVC og 40.000 tonn pasta-PVC. Når det nye anlegget står ferdig våren 2020, vil fabrikken levere 55.000 tonn pasta-PVC årlig.

Prosjektet gjennomføres på en måte som gjør det mulig å øke produksjonskapasiteten til 90.000 tonn pasta-PVC i neste omgang, om eierne seinere vil ta den investeringen.

Tett integrert

Bilfinger er ansvarlig for å lede prosjektet gjennom hele utføringsfasen slik at målene nås uten HMS-hendelser og overskridelser av noen art, forteller Leth-Olsen.

– Vi jobber tett integrert med INOVYN, legger Jonny Olsen til. – Prosjektteamet har lokaler i Bygg 82 i industriparken, der INOVYN har sin administrasjon. Begge selskapene har hver sin separate styringskomité, som følger arbeidet tett.

Egne ressurser

Bilfinger benytter egne ansatte i prosjektering og oppfølging av prosesstekniske og bygningstekniske installasjoner og anskaffelser. Det er inngått en samarbeidsavtale med Sweco for prosjektering og oppfølging av bygningsinstallasjonene.

– Bilfinger P&C fikk hovedkontrakten for prosjektet etter en omfattende forespørselsprosess, forteller Leth-Olsen.

– Vi forespurte fem ulike leverandører og falt ned på Bilfinger. Dette fordi vi mente selskapet hadde den kompetansen og fleksibiliteten vi var ute etter med tanke på prosjektets gjennomføringsstrategi. Det var viktig for oss siden vi ønsket å ha en integrert modell. Så når selskapet også var konkurransedyktig på pris, falt valget på Bilfinger. 

150-250 forespørsler ut før sommeren

Prosjektet følger Bilfingers kvalitetsystem for prosjektgjennomføring av denne type entreprisemodell. Anskaffelsene er splittet opp i 25 større entrepriser (arbeidspakker), målet er å forespørre 3-10 tilbydere innenfor hver arbeidspakke. Deretter kommer en nokså omfattende prekvalifisering før kontraktene blir underskrevet.

– I tillegg til lokale forespørsler vil det også bli sendt ut forespørsler på leveranser globalt, bl.a. til Estland, Tyskland, Polen, Sverige og Danmark, forklarer Olsen.

Lokale leverandører

– Det er en stor jobb som gjøres på anskaffelser, og det er viktig for oss å gjøre tingene i riktig rekkefølge. Vi regner med at det er mellom 150 og 250 forespørsler som skal ut til potensielle leverandører, så det blir en omfattende jobb med evaluering, prekvalifisering og kontraktsforhandlinger. Den prosessen er startet og vil gå fram til sommeren 2019.

– Vi er opptatt av å bruke lokale leverandører, og alle de seriøse aktørene rundt oss blir forespurt. Vi ser at de lokale bedriftene er fullt konkurransedyktige med andre, og de blir ofte foretrukket fordi de er kjent inne i Herøya Industripark. De lokale leverandørene har også et meget høyt fokus på HMS, noe som er helt avgjørende for INOVYN, sier Olsen.

Bygging under full produksjon

– Det største enkeltelementet i prosjektet er et nytt bygg med en grunnflate på ca. 250 kvadratmeter og en høyde på ca. 30 meter inkludert pipe. Bygget skal romme selve tørkeanlegget for pasta- PVC. Og det skal gjøres store endringer og modifikasjoner i eksisterende anlegg i PVC-fabrikken, forteller Leth-Olsen.

– Det er arbeider som delvis skal gjøres mens det er full produksjon i fabrikken. I perioden fra mars til november kommer det til å være stor aktivitet i «Venusprosjektet».

Risikomomenter

– Er utvidelsen av PVC-fabrikken en komplisert jobb?

– Det som er komplisert, er at vi skal jobbe i en fabrikk som er i full drift. Byggeplassen er trang, og det er en del tunge løft som skal gjøres med mobilkraner. I tillegg er det også en stor rørbro rett ved anleggsområdet. Det går det ammoniakk, så det er noen risikomomenter som må tas hensyn til, forteller Olsen.

For å minimalisere antall timeverk på byggeplassen er mye av utstyret prefabrikkert utenfor Herøya Industripark. Det forenkler gjennomføringen og øker sikkerheten. Likevel er det stipulert at mellom 35.000 og 40.000 timer fysisk skal produseres på byggeplass.

 

Les også