Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hyller kultur og idrett med 85000 kroner

Musikkforeningen Suoni vant kulturprisen for 2023. På høy tid, mener Herøya Industriparks Kulturfond.
Musikkforeningen Suoni, her representert ved Benedicte Bibow og Viktor Storm Sulland, mottok kulturprisen fra Herøya Industriparks Kulturfond på 40.000 kroner, og et verk av glasskunstner Aino Jensen.

Glade vinnere mottok tirsdag til sammen 85.000 kroner fra Herøya Industriparks Kulturfond under et arrangement i Ælvespeilet.

Den gjeveste prisen, kulturprisen, gikk til Musikkforeningen Suoni. 

– Dette var uventet og veldig moro, sa Benedicte Bibow, leder for musikkutvalget i Suoni. – Korpset vårt har nå rundt 80 aktive medlemmer og aldersspredningen er stor. I Suoni er vi opptatt av det sosiale og at det skal være hyggelig å spille hos oss, og at vi leverer god underholdning. 

Tildelinger for 2023

Stiftelsen Herøya Industriparks Kulturfond har som formal å fremme kulturlivet i Grenland ved å yte økonomiske bidrag til kulturaktiviteter – som de har valgt å tolke bredt. – Vi bidrar med prosjektmidler, og vi deler ut kulturpris og stipendier, sier styremedlem Geir Lervåg.

– I dag skal vi dele ut en kulturpris, to stipendier og en ildsjelpris til kandidater vi mener har gjort en særlig innsats for det lokale kulturlivet eller sporten de representerer.

Begrunnelse kulturpris

Herøya Industriparks kulturpris for 2023 går til en aktør som har vært synlig og hørbar i distriktet i snart 130 år. Og som i høy grad oppfyller sin visjon om å være en ledende kulturinstitusjon i Telemark med fokus på musikalsk underholdning.

Helt siden starten har foreningen vært drevet av to hovedprinsipper; å gi medlemmene en musikalsk utfordrende hobby og tilby dem en sterk sosial tilhørighet. Det å formidle musikk av høy kvalitet til publikum har alltid vært et mål, og foreningen har stadig gått nye veier for å holde seg relevant – både innad for egne medlemmer og overfor publikums forventninger og «krav».

Dette realiseres ikke minst gjennom Musikkforeningens organisering i mange avdelinger og aktiviteter. Noe som også viser et stort spenn i medlemmenes alder og sitt mangfoldige repertoar. De teller ca 65 musikere i alderen 15 – 80 år og har et operativt notearkiv på 3000 titler.

Musikkforeningen avholder årlig «de seks store» arrangementer i tillegg til mindre konserter og spilleoppdrag. Og de har hvert år ca 4500 tilhørere på sine egenproduserte arrangementer.

Foreningen står som et godt forbilde og har stor betydning for rekrutteringen i korpsbevegelsen også ellers i distriktet. Vi synes det er på høy tid at kulturprisen går til Musikkforeningen Suoni.

Kulturprisen fra Herøya Industriparks kulturfond er på 40 000 kroner.

 

Stipend til klatrer

Klatring er en idrett i voldsom utvikling, og er i ferd med å bli en verdensidrett. At vi lokalt i Grenland har en ung utøver på 20 år, som har tatt flere medaljer på nasjonalt og internasjonalt nivå i Norden og Europa, er mer enn gledelig og noe vi er stolte av.

Klatring er en krevende idrett hvor egenskaper som styrke, smidighet og mentale ferdigheter er nødvendig. Og disse egenskapene må kontinuerlig utvikles og vedlikeholdes over tid.

portrett av ung kvinne i hvit skjorte, poserer, holder blomsterbukett.
Mottaker av stipend, Sunniva Øvre-Eide

Kandidaten har vist at hun jobber målrettet og iherdig med OL i 2028 som mål og har heller ikke latt seg stoppe av noen skadeutfordringer underveis.

Mottakeren av stipendet, Sunniva Øvre-Eide, reiser denne måneden på en klatreturné i Europa, og vi i Herøya Industriparks kulturfond håper dette stipendet kan være et bidrag til hennes videre utviklingsmuligheter.

Stipendet fra Herøya Industriparks kulturfond er på 15 000 kroner.

Stipend til sangtalent

Kandidaten for stipendet har vært elev ved musikklinja ved Skien Videregående skole, senere ved Toneheim Folkehøyskole og studerer nå klassisk sang ved universitetet i Stavanger under sangprofessor Elizabeth Norberg-Schulz.

I anbefalingen om kandidaten sies;

«Vilde Jønholt er en av mine beste sangelever på Bachelor hovedfag ved Universitetet i Stavanger/Fakultet for utøvende kunstfag.

Hun er et usedvanlig sangtalent og har vist stor evne til å tilegne seg god sangteknikk og utvikle seg som profesjonist klassisk sanger. Vilde er en dedikert elev som øver mye og viser stort personlig initiativ både når det gjelder å finne riktig repertoar og å tilegne seg dette. Hun har en stor evne til formidling.

I tillegg til å være en flott solist med en vakker sopranstemme, har hun vist vilje og evne til ensemblesang og kammermusikk ved UiS. Vilde sin største lidenskap er faget "Italiensk opera og Bel Canto". Hun ønsker seg derfor en 6 måneders studieperiode i Italia.

Våren 2024 har hun kommet inn på musikkonservatoriet i Roma som utvekslingsstudent.

Jeg gir Vilde Jønholt mine beste anbefalinger for å få den økonomiske støtten som må til for hennes viderekommende sangstudier i Italia.»

Stipendet fra Herøya Industriparks kulturfond er på 15 000 kroner.

Begrunnelse Ildsjelpris

Kandidaten hedres med en pris for sin uvurderlige innsats for fotballen i Bamble. Gjennom sin dedikasjon, engasjement og lidenskap har han bidratt til å styrke og fremme fotballmiljøet på en bemerkelsesverdig måte.

Prisvinneren har en sterk tro på inkludering og at alle skal ha mulighet til å delta i fotballen. Gjennom sin dugnadsinnsats har han jobbet utrettelig for å skape et inkluderende og positivt miljø for alle spillere, uavhengig av alder, ferdighetsnivå eller bakgrunn. Hans lidenskap for fotball er smittsom. Hans entusiasme og engasjement for sporten inspirerer andre til å bli med og delta.

Hans kjærlighet til Liverpool FC er velkjent, og hans drøm om å se dem spille på hjemmebane ble nylig oppfylt gjennom en spleis i lokalsamfunnet. Dette viser den store takknemligheten og respekten folk har for hans bidrag til fotballen.

Bjørn-Einar Myhre er en ekte ildsjel som har viet utallige timer av sin tid til å styrke og fremme fotballen i vårt lokalsamfunn. Han er et forbilde for oss alle, og hans engasjement og positive holdning er en inspirasjon for både spillere og ledere.

Ildsjelprisen fra Herøya Industriparks kulturfond er på 15 000 kroner.

 

tre personer, poserer, holder i blomsterbuketter og glasskunstverk
Vinnere: fra venstre Sunniva Øvre-Eidet, Benedicte Bibow og Viktor Storm Sulland, begge Suoni. Vilde Jønholt og Bjørn-Einar Myhre var ikke tilstede på arrangementet.

 

Om Stiftelsen Herøya Industriparks Kulturfond

Stiftelsen Herøya Industriparks Kulturfond har som formål å fremme kulturlivet i Grenland ved å yte økonomiske bidrag til kulturaktiviteter, både gjennom direkte prosjektbidrag og ved utdeling av kulturpris og stipendier. Kulturprisen skal gå til personer eller organisasjoner som har gjort en særlig verdifull innsats innen det lokale kulturlivet i Grenland.

Pengene som deles ut til kulturformål er avkastningen fra fondet som ble opprettet da Hydro solgte Herøyahuset til Porsgrunn kommune i 1985. Rentene har gått litt opp og ned disse årene, og tildelingene til kulturformål har dermed variert litt.

På de 36 årene fondet har eksistert har kulturlivet i Grenland blitt beriket med flere millioner kroner.

 

Les også