Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hydro starter miljøtiltak med tildekking av Gunneklevfjorden

Hydro starter nå arbeidet med tildekking av Gunneklevfjorden, og forventer å være ferdig desember 2024. Prosjektet har en kostnadsramme på 233 millioner kroner.
to menn sitter ved et bord utenfor kontorbygg, med hver sin kaffekopp, parkeringsplass De har ansvar for oppfølging av prosjektet, fra venstre Eivind Midtgarden og Boško Janjušević, begge Hydro.

Hydro har i mange år jobbet med å kartlegge situasjonen og utrede tiltak for å redusere miljøgiftenes påvirkning på miljø både på kort og lang sikt i Gunneklevfjorden. Nå starter tildekkingsprosjektet, som har en ramme på 233 millioner kroner, melder Hydro på sine nettsider.

Pålegg fra Miljødirektoratet

Hydro satte i 2013 i gang undersøkelser med sikte på å planlegge tiltak i Gunneklevfjorden. To år etter fikk selskapet pålegg fra Miljødirektoratet om å utarbeide en tiltaksplan, og i mars 2018 ble det gitt pålegg om å gjennomføre tiltak i fjorden. 

Hydro legger stor vekt på å være en god nabo der de har virksomhet. Når de forlater et område, slik som Herøya, ønsker de å rydde opp på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Begynner med å bygge molo

Arbeidene starter nå med bygging av en sjete, eller en molo, ved hjelp av fallbunnslekter.

– Sjeten skal bidra til å stabilisere sjøbunnen. Deretter begynner tildekkingen av sjøbunnen med et 20 cm tykt lag av rene masser i form av knust stein. Dette skjer ved hjelp av en utleggingsflåte, sier Boško Janjušević, prosjektkoordinator fra Hydro.

 

innsjø med sykkelsti langs vannkanten, trær og grøntareal, blå himmel
Gunneklevfjorden, miljøtiltak skal gi ren fjord

Gang- og sykkelvei langs vannkanten stenges midlertidig

I forbindelse med utfyllingsprosjektet vil det være nødvendig å flytte en sanitærledning langs gang- og sykkelveien.

– Mens vi flytter sanitærledningen vil gang- og sykkelveien som går langs Gunneklevfjorden være midlertidig stengt. Dette gjelder for strekningen langs vannkanten, mellom rundkjøringen ved hovedport og rundkjøringen ved port 4. Arbeidet starter ganske snart.

Gang- og sykkelveien på andre siden av veien, mot industriparken, vil fortsatt være åpen og tilgjengelig, opplyser Midtgarden.

Målet er ren fjord

Målet er at fjorden på ny skal framstå som "ren fjord" hvor man ikke må ta spesielle hensyn knyttet til normale aktiviteter i en lokal innsjø. Det vil imidlertid være restriksjoner på aktiviteter som kan skade tildekkingslaget.

– Ved å dekke til sjøbunnen vi miljøgiftene i fjorden ikke kunne lekke ut fra sedimentene og tas opp i næringskjeden. Dette vil også hindre spredning av miljøgifter til omkringliggende områder. Løsningen vil gi en ren sjøbunn og danne et godt utgangspunkt for reetablering av flora og fauna, forklarer Eivind Midtgarden og Boško Janjušević fra Hydros prosjektteam.

Noe begrenset adkomst til fjorden

Under tildekkingsarbeidet vil det i perioder bli begrenset tilkomst og mulighet for å ankre opp med båt i Gunneklevfjorden.

Entreprenøren som skal utføre tildekkingsarbeidet er Repstad Anlegg AS.

Du kan lese mer om framdriften i prosjektet og finne oppdatert naboinformasjon på Hydros nettside.

 

Les også