Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hydro på Herøya skal bidra til nullutslipp i aluminiumsindustrien

Hydro utvikler en helt ny produksjonsprosess for primæraluminium, HalZero, som slipper ut oksygen istedenfor CO2. Forskningsarbeidet utføres på Herøya.
Seks personer, kledd i gule jakker, poserer, står oppover i en trapp og lener seg mot rekkverket utenfor et teglstensbygg. På toppen av bygget, vises delvis, store bokstaver som leses Herøya Forskningspark Noen av teammedlemmene i HalZero-prosjektet i Herøya Forskningspark: fra venstre Bjørnar Gjesdal, Christian Berg, Malin Alette Bjørkelund Lervåg, Vasan Sivalingam, Erik Dørhellen og Georg Voss. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs.

Hydro har forpliktet seg til å oppnå netto null-utslipp innen 2050. Det er den vanskeligste og viktigste oppgaven for Hydro og krever helt nye teknologiløsninger. De mener at innovasjonskraften som finnes på Hydros aluminiumsverk på Vestlandet og forskningsmiljøet deres på Herøya sammen vil gjøre det umulige mulig, se Hydro.com.

Prosjekt HalZero

Hydro har jobbet med utviklingen av HalZero i sju år. Etter planen skal de starte bygging av et testanlegg i Porsgrunn i løpet av 2023. 

– HalZero er en ny prosess for produksjon av aluminium som ikke slipper ut karbondioksid, sier forskerteamet på Herøya. – Målet er pilotproduksjon av aluminium helt uten klimagassutslipp innen 2030.

Hydro sitt teknologimiljø på Herøya, sammen med kollegaer i Årdal og Neuss i Tyskland, har lang erfaring med teknologiutvikling, det drar de nytte av i HalZero prosjektet.

 

illustrasjon fremtidig null utslipp CO2
HalZero teknologi uten utslipp av CO2. Illustrasjon: Hydro.
illustrasjon som viser input og output framtidig aluminiumsproduksjon
I stedet for karbondioksid slippes det bare ut oksygen fra HalZero-prosessen. Illustrasjon: Hydro.

Testanlegg på Herøya med Enova støtte

– Vi har gjort de første testene knyttet til vår nye HalZero teknologi her på Herøya, sier teamet. – Vi tar det nå et steg videre, og skal med støtte fra ENOVA bygge et testanlegg. Anlegget er en viktig brikke på vei mot industrialiseringen av HalZero-teknologien, og for i fremtiden å kunne produsere aluminium uten CO2-utslipp.

Det nye testanlegget skal gi viktig kunnskap for videre utvikling og oppskalering av HalZero-teknologien. Totalkostnaden er anslått til om lag 400 millioner kroner. Hydro får 141 millioner kroner i støtte fra Enova til å videreutvikle produksjonsteknologien, og støtten er et viktig skritt i retning av en mer bærekraftig aluminiumsindustri.

Med HalZero har Hydro potensial til å revolusjonere aluminiumsindustrien på verdensbasis.

Parallelle tiltak

Hydro sier videre på sine nettsider at det er flere veier til å oppnå målet de har satt seg.

Aluminiumsindustrien trenger valgmuligheter for å øke sjansene for å nå netto null innen 2050. Hydro jobber parallelt med å utvikle karbonfangst og -lagring for sine eksisterende aluminiumsverk. I tillegg utvikler selskapet teknologi for resirkulering og grønt hydrogen i aluminiumsproduksjon.

 

illustrasjon som viser ulike tiltak for å nå nullutslipp fra aluminiumsproduksjon
Hydro ser på ulike tiltak for å nå nullutslipp CO2

Fakta om HalZero-prosjektet

  • HalZero er en ny produksjonsprosess for primæraluminium som slipper ut oksygen istedenfor CO2.
  • I HalZero-prosessen klorineres alumina og blir til aluminiumklorid i en prosess som også danner CO2. I stedet for å slippe ut CO2 sendes den tilbake i prosessen og gjenbrukes i den kjemiske reaksjonen i et lukket kretsløp. Dermed blir prosessen helt utslippsfri.
  • HalZero-prosessen skiller seg betydelig fra dagens produksjon av primæraluminium og blir fortrinnsvis utviklet for å tas i bruk i ny produksjonskapasitet.

 

 

 

 

Les også