Meld deg på vårt nyhetsbrev

Grenland kan redusere CO2-utslippene med ytterligere 1 million tonn

GICCS-prosjektet viser at det er mulig å fange og levere 1,2 millioner tonn CO2 til lagring fra industribedrifter i Grenland, utover allerede igangsatte prosjekter.
fire personer går mot fotografen, de går i en glasskorridor - tunell, dagslys, forskningspark Framskritt: Fra venstre Sumudu Karunarathna, Kristian L. Aas, og Anette Mathisen, alle Industriell Prosessdesign, SINTEF, i Herøya Forskningspark, og Magnar Bakke, prosjektleder Grenland Industrial Carbon Capture and Storage (GICCS), går for å fange CO2-utslipp fra Grenlandsindustri.

Grenland Industrial Carbon Capture and Storage - GICCS-prosjektet, med 15 partnere innen industri, teknologi og forskning, har nå kommet opp med kunnskap og mulige løsninger for å redusere mer enn én million tonn CO2-utslipp i Grenland. GICCS ledes av Powered by Telemark.

– Vi har funnet ut at det er mulig å fange, separere og levere 1,2 millioner tonn CO2 til lagring fra prosessindustribedrifter i Grenland, utover pågående prosjekter, sier Magnar Bakke, prosjektleder i GICCS.

Har fått mer kunnskap

GICCS konsentrerer seg om utslipp utover de to pågående CO2-prosjektene i Grenland. Ved Heidelberg Materials i Brevik, vil man fange og lagre CO2 gjennom CCS Norway Langskip. I tillegg har Yara i Porsgrunn planer om CO2-reduksjon gjennom elektrifisering og grønn ammoniakkproduksjon.

– Partene i GICCS vet mye mer nå, helt konkret om antall tonn CO2, om tilgjengelig energi og om mulige løsninger, sier han.

 

portrett av mann i lys brun genser, briller, står i resepsjonsområde i Forskningspark
Magnar Bakke, prosjektleder Grenland Industrial Carbon Capture and Storage (GICCS), Powered by Telemark.

 

Fire store industribedrifter, INEOS O&P og INEOS Inovyn på Rafnes, Eramet på Herøya og Heidelberg Materials i Brevik er med i arbeidet, sammen med SINTEF, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og flere leverandørselskaper. I to år har partene utforsket muligheter for å finne felles løsninger på å fange CO2-utslipp fra industribedriftene.

Prosjektet på drøye 11 MNOK er finansiert av Gassnova gjennom Climit-programmet og bedriftene, med 50% hver.

Trigget neste skritt

Målet i GICCS var å se muligheter for å utvikle fellesløsninger for fangst av CO2 fra industrien. Nå har bedriftene fått oversikt og utfordringene på bordet.

– Bedriftene har ulike utfordringer, og selv om det ikke skulle bli en felles løsning, så har GICCS-prosjektet vist at det er mulig. Dette prosjektet har trigget bedriftene til selv å vurdere om det er smart å knytte seg til  en felles løsning, eller om de skal undersøke andre løsninger, hver for seg eller sammen, sier Bakke.

Optimist

Hvordan ser du veien videre?

– Jeg er optimist, dette får vi til. Vi ser at det er gjennomførbart. Om bedriftene INEOS O&P, INEOS Inovyn og Eramet finner ut at de går for CO2-fangstanlegg selv, er det også bra. Men det som uansett vil være felles for alle er logistikken etter fangst, med kompresjons- og tankanlegg hvor skip kan hente flytende CO2 og den permanente lagringen av CO2. Tanker og rørledninger til Brevik eller til Herøya kan da bli et fellesanlegg. Uansett hvilke løsning bedriftene velger på fangst og stripping av CO2, så blir logistikken noe alle kan være interessert i å se nærmere på.

 

fire personer står i trappoppgang i resepsjonsområde i Forskningspark. logoer på vegg i bakgrunnen.
Fra venstre Anette Mathisen, Kristian L. Aas og Sumudu Karunarathna, alle Industriell Prosessdesign, SINTEF, i Herøya Forskningspark, og Magnar Bakke, prosjektleder Grenland Industrial Carbon Capture and Storage (GICCS)

Investeringsbehov

Magnar Bakke og GICCS teamet fra SINTEF mener at sannsynligheten er stor for konkrete investeringer i årene som kommer.

– Økende CO2-avgifter vil øke behovet for CO2-fangst, og gjøre det mer attraktivt for industrien å investere i CO2-fangstanlegg framover, mener GICCS-teamet. – Driveren er EU og CO2-avgifter som blir så høye at det lønner seg å investere i CO2-anlegg. Og skal vi klare klimamålene i tide må vi redusere CO2-utslippene.

OM GICCS

  • Grenland Industrial Carbon Capture and Storage (GICCS) - en mulighet for å redusere CO2-utslipp.
  • Målet med prosjektet er å utrede muligheten for å etablere en felles løsning for fangst og lagring av CO2 fra industrien i regionen.
  • Kostnad 11 MNOK finanisert av Gassnova gjennom Climit-programmet og partnere 50/50. 
  • Prosjekteier Powered by Telemark.
    Partnere: INEOS O&P (Olefins & Polymers), INEOS Inovyn, Eramet, Heidelberg Materials, Herøya Industripark AS, Pipelife, Bluegreen Fusion, Nippon Gasses, Nordic Electrofuel, Norsk E-fuel, Bouvet, Industriell Prosessdesign og Universitetet i Sørøst-Norge. 

  • Oppsummert: GICCS-prosjektet er et viktig initiativ for å redusere CO2-utslippene fra industrien i Grenland. Prosjektet har allerede bidratt til å øke kunnskapen om mulighetene for CO2-fangst og lagring i regionen, og det er sannsynlig at det vil føre til konkrete investeringer i årene som kommer.

 

Les også