Meld deg på vårt nyhetsbrev

Fullt trøkk på gedigent senter for industriell innovasjon på Herøya

Nå rigger Herøya Industripark til for at Forskningsparken på Herøya om noen år er utvidet til en innovasjons-hub med et stort antall mennesker som jobber med industriell innovasjon nasjonalt og internasjonalt.
to menn står ute i industripark med ledig skråtomt bak Kjører aktivt: Herøya Industripark-ledelsen kjører aktivt ut i dugnaden for industriell innovasjon. Fra venstre adm.direktør Sverre Gotaas og Skjalg Aasland, leder for Utvikling og Byggforvaltning i Herøya Industripark AS. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs.

– Vi har full trøkk på flere utviklingsprosjekter hos oss, forteller Skjalg Aasland, leder av Utvikling og Byggforvaltning i Herøya Industripark AS.

I januar fortalte Aasland om industriparkens ambisiøse satsing på å utvikle og bygge et kompetanse- og digitaliseringssenter på Herøya.   

Fått kick-start

– Nå har vi fått en kick-start, sier Aasland. – Vi merker stor interesse og innovasjonsprosjekter er mer aktuelt enn noensinne. Offentlige myndigheter, både i Norge og EU, signaliserer at de løsner opp pengesekker for å akselerere opp innovasjon i næringsliv og industri, forteller han.

Tar ledelsen

– Det er spesielt viktig, mer enn noen gang, å bygge rundt gründere og innovatører, sier Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark AS. – Og det er helt nødvendig at noen tar ledelsen. Det er det vi gjør. Sammen med Sintef, som også ser på Herøya som et viktig sted å få til et innovasjonssenter, er også Universitetet i Sørøst-Norge, Proventia, Industriklyngen IGT og forskerne i forskningsparken viktige aktører i et slikt senter. Vi jobber langs de linjene, for å få folk til å se at det er hit de må komme hvis de har en god idé eller vanskelig problem som skal løses.

"Det er spesielt viktig, mer enn noen gang, å bygge rundt gründere og innovatører."
Sverre Gotaas

Industriparkselskapet tar en aktiv posisjon som vertskap og som eiendomsselskap gjennom å bygge, drifte og leie ut eiendom. – Samtidig engasjerer vi oss med å bidra til det grønne skiftet gjennom utvikling. Vi er med aktivt hele veien for å finne ut mer om behovene, utfordre oss selv og industrien til å komme fram med de beste løsningene industri og samfunn trenger framover, sier Gotaas.

Ta en posisjon ingen andre har 

– Herøya er det største senteret for prosessindustri i Norge. Det betyr at med de store industribedriftene og leverandørindustrien er det naturlig at vi tar en posisjon sammen som ingen andre har tatt. Ingen andre står nærmere i dette landet til å få til et godt og tungt kompetansesenter innenfor fremtidens industri enn det vi gjør her på Herøya, sier Gotaas.

Bety noe for hele bransjer og samfunn 

– Vi ser for oss et kompetansesenter med innovasjonsmiljøer som betyr noe for hele bransjer og samfunnet, og ikke bare for enkeltbedrifter, sier Aasland. –  Sammen med flere industribedrifter og Bouvet er vi nå i sluttfasen med å konkretisere innholdet i et digitaliseringssenter, som er en del av dette kompetansesenteret vi nå ser for oss, forklarer han. 

to menn i gule jakker ute i industripark
Sverre Gotaas (til venstre) og Skjalg Aasland foran tomta kompetansesenter skal bygges. Foto: Ole Bjørn Usnæs

Bygge utviklingsmotor

– Kompetansesenteret er for alle som er interessert i å være med å drive industri og samfunn framover, sier ledelsen i Herøya Industripark. – Våre ambisjoner er at når folk snakker om Herøya i framtiden, skal det være utviklingsmotoren folk snakker om. Når folk snakker om innovasjon i industrien skal dette være synonymt med miljøet på Herøya Industripark.

– Nå gleder vi oss til å invitere forskere, gründere, industri og leverandører til å se muligheter for å bli med å utvikle norsk industri videre fra innovasjonsmiljøet på Herøya, sier Gotaas og Aasland.  

Kontaktinfo

Sverre Gotaas, email sverre.gotaas@hipark.no telefon 90249734

Skjalg Aasland, email skjalg.aasland@hipark.no telefon 93238113

 

Les også