Meld deg på vårt nyhetsbrev

Frir til bedrifter som vil realisere nye energiløsninger

Trapper opp Seidr Herøya-satsing, stedet for innovasjon og teknologi, og frir til aktører som vil være med å realisere nye energiløsninger.
idemylding, møtedeltakere engasjert, lapper på veggen, møterom Frir til bedrifter: Kjerneteamet i Seidr Herøya frir til bedrifter som vil skape nye energiløsninger. Fra venstre Asgeir Knutsen, Skjalg Aasland og Tove Sørensen, Herøya Industripark. Her fra workshop med sittende fra venstre Karsten Rabe, Sintef Industri, Lars Erik Finholt, Bouvet, Bård Stranheim, Green Industry Cluster og Jørn Roar Bamle, Proventia industriinkubator, som alle nå forsterker innsatsen.

– Energiknapphet er en sak, ikke bare for Europa, men for Herøya og hele industriparken. Å finne løsninger på energiutfordringen er mer aktuelt enn noensinne, sier Skjalg Aasland, leder for utvikling og prosjekter i Herøya Industripark AS (HIP AS).

Frir til bedrifter

Med bakteppe i et Europa og vestlige land som nå akselererer det grønne skiftet betydelig, frir Seidr Herøya-teamet til innovatører og bedrifter som vil være med å bidra. Aasland, Asgeir Knutsen og prosjektleder Tove Sørensen, står i spissen for å realisere Seidr Herøya-satsingen, som innebærer et stort nybygg, samt tilrettelegge for samarbeid om raskere innovasjon. engasjerte møtedeltakere peker på veggen med lapper

Mer enn 60 navn på ønskelista

Nylig fikk de opp over 100 post-it lapper med navn på tavla i workshop med SINTEF, Industriklynga, Bouvet og Proventia industriinkubator.

– På interessentlista har vi en del spennende og relevante energiselskaper som vi foreløpig ikke har snakket med, sier Tove Sørensen, hun ledet workshopen. – Vi tror flere kan bidra. Hvis bare en eller to slike selskaper kobler seg på Seidr-miljøet her vil det bety veldig mye, nettopp på bakgrunn av energikrisen som nå skjer.

Hele nybygget - en pilotfasilitet

Hele nybygget blir en pilotfasilitet, forteller prosjektteamet.

– Vi ser på bygget som en pilot. Selve bygget, fasaden, tak og vegger kan brukes til testing av energiproduksjon og effektivisering. Her legges det på fasiliteter for gass, damp, vann og luft og avsug, store haller med kjøreporter og traverskraner. Pilotering og lab i ett. 

Herøyas storsatsing på å samle kompetanse og innovatører ble lansert for to år siden. Et nybygg som knytter eksisterende innovasjonsmiljøer i Herøya Forskningspark og Bygg 25, administrasjonsbygget, sammen er hovedsatsingen. Nybygget er på tegnebrettet, sammen med flere bedrifter som vil inn. Syv personer deltar på møte og ser mot vegg med lapper

Dynamisk sted for innovasjon

– Seidr skal være et dynamisk sted for innovasjon og endring og er en naturlig utvidelse av den eksisterende forskningsparken som har fokus på digitalisering og det grønne skiftet. Hele poenget er at i Seidr finnes komplementær kompetanse samlet som muliggjør endring på tvers av fagområder, sier Sørensen.

Trapper opp

Prosjektteamet tror at det vil skje store endringer i industrien. De peker på flere EU-prosjekter allerede lyst ut, og virkemiddelapparat i Norge som er på hugget. 

– Vi trapper opp Seidr-satsingen betydelig, sier Asgeir Knutsen, forretningsutvikler på Herøya. – Sammen med flere lager vi nå et konsept som sørger for at bedrifter kan samarbeide på tvers. Og parallelt tegner vi nybygget som helt konkret blir bygd for å understøtte samarbeid mellom bedriftene som skal inn.

– Vi får ofte tilbakemeldinger fra bedrifter om at de får flere oppdrag når de deltar i prosjekter eller etablerer seg på Herøya. Dette er bedrifter med kompetanse som er etterspurt i industrien, sier Asgeir Knutsen. 

Ta kontakt

Mener du at du passer inn og vil bidra, vil vi gjerne snakke med deg.

Skjalg Aasland
Leder Utvikling og prosjekter
Tel: 932 38 113
E-post: skjalg.aasland@hipark.no

Asgeir Knutsen
Leder Forretningsutvikling
Tel: 922 53 293
E-post: asgeir.knutsen@hipark.no

 

Les også