Meld deg på vårt nyhetsbrev

For hver dag man ikke installerer en IoT sensor, så taper man jo penger

I 5G Klinikken i Herøya Forskningspark brøyter industri og telekom vei sammen for å finne løsninger, teste og verifisere bruk av 5G i industri framover.
portrett av mann i blå genser, står ved siden av hvit monitor med hvit bakgrunn, kort tekst og logo for industripark Snakk med oss: Snakk med oss, bli med å brøyte vei for industriell bruk av 5G, inviterer Ole-Petter Røstad, Telias vennlige klinikksjef i nyåpnet 5G Klinikk i Herøya Forskningspark, Porsgrunn. Foto: Siri Krohn-Fagervoll/Herøya Industripark AS.

– For hver dag man ikke installerer en IoT sensor, så taper man jo penger, sier Telias klinikksjef Ole-Petter Røstad i 5G-Klinikken på Herøya.

Momentum nå

– Vi merker et momentum nå, påpeker han.  – Ting skjer raskere og bedrifter etterspør.

Siden et sterkt Telia team inviterte industrien til 5G dugnad på Herøya i fjor høst, kommer bedrifter nå med lister over behov og utstyr de ønsker å teste i Telias nyetablerte nettverk i 5G Klinikken på Herøya.

 

to menn poserer i blå gensere står i åpent kontorlokale, poserer.
Ta i bruk 5G:  – 5G klinikken, ved inngangen til Herøya Forskningspark, er et perfekt sted å drøfte store og små idéer for å ta i bruk 5G, sier klinikksjef Ole-Petter Røstad fra Telia og prosjektleder, Petter Olsen fra Bouvet. Foto: Siri Krohn-Fagervoll/Herøya Industripark AS.

Industribedriftene kommer

– Industribedriftene kommer, forteller Telias Ole-Petter Røstad og prosjektleder Petter Olsen, Bouvet.

– For bare halvannet år siden visste man ikke helt om 5G var godt nok for industri, men nå kommer de. Bedrifter vet at de må ta i bruk 5G, og ber om hjelp til å realisere det. Derfor etablerte vi denne dugnaden, for å svare på alle spørsmålene og bli trygg på teknologien.

Teste på 5G nettverk

– Vi tilbyr bedrifter å koble seg på 5G nettverket for å teste utstyr, og vi tester for bedrifter, inviterer klinikkduoen.

to menn poserer mens de lener seg mot en 5G-nettverksboks, i et rom med teknisk utstyr.
Unik 5G Klinikk: Det unike her i Klinikken er at du kan ta og føle på 5G, og får mulighet til å teste på nettverket, forteller engasjerte klinikkpartnerne, Telias Ole-Petter Røstad og Petter Olsen, Bouvet. De holder fast grep om 5G nettverks-boksen, et fysisk privat, lokalt og sikkert nett som bedrifter kan koble seg på for å teste bruksområder. Foto: Siri Krohn-Fagervoll/Herøya Industripark AS.

 

Hva tester dere nå?

– Bilfinger kom nylig med en liste på hva de ønsker å løse på en bedre måte. Så er det opp til oss å foreslå ulike løsninger. Konkret nå, så tester vi en del sensorer. Vi begynner rolig og utvider etter hvert, tilpasset bedriftens konkrete nytteverdi.

Topp tre testbehov 

Topp tre behov meldt inn fra bedrifter på Herøya er bruk av AGV'er (automatisert veiledet kjøretøy), smart tilkoplet utstyr og videoanalyse.

 

to menn sitter på huk og viser en sensor som står på en søyle og inne i en skjerm.
Bra å starte med IoT: IoT er et bra sted å starte, mener klinikkduoen. – Det er en kjent utfordring å få inn og ta i bruk store mengder data fra målinger i prosesser. Her finnes veldig mange enkle og billige sensorer som kan kobles opp i dag, blant annet denne fra Trisense, viser Røstad og Olsen i 5G Klinikken. Foto: Siri Krohn-Fagervoll/Herøya Industripark AS.

 

– Vi har sammen med bedrifter i industrimiljøet på Herøya og også Herøya Industripark AS, identifisert en rekke behov vi ønsker å utforske. Sammen med Industriparkselskapet ser vi på muligheter for å kunne levere tjenester basert på en god 5G nettverksinfrastruktur til leietakere i parken, som for eksempel autonom følgebil- og transporttjeneste internt i industriparken.

– Vi gjorde noen testkjøringer på en fjernstyrt autonom følgerobot på Herøya i fjor, og kommer til å gjøre flere tester framover, sier Røstad. – Industriparken er et veldig bra testområde, som en by, med fortau og gater, samtidig som testoperasjoner gjøres med god kontroll i et avgrenset lukket område, sier han.  

en gruppe mennesker står rundt en selvkjørende maskin, størrelse som en liten elbil. Utendørs, regnvær.
Testkjørte fjernstyrt selvgående robot på hjul for SAMS Norge: Her fra en testkjøring i oktober 2022 på Herøya. Janis Upmanis, til venstre, fra getUgo testteam demonstrerte en fjernstyrt robot på hjul for deltakere fra SAMS-klyngen Norge (Sustainable Autonomous Mobility System) som besøkte Herøya Industripark, et av flere testområder i Norge for autonom mobilitet.

 

Framoverlent

Olsen og Røstad mener industripark-ledelsen er framoverlent.

– 5G testarena på Herøya skyldes mye Herøya-direktør Sverre Gotaas, som er ganske så framoverlent, roser Olsen og Røstad. – Gotaas er kjent for å sette i gang og gjøre ting, han venter ikke til at teorien er på plass, han skaper teorien. Det er utrolig gøy å være med på.  

I fjor inngikk Herøya Industripark og Telia avtale om å bygge Europas råeste arena for industriell 5G.

 

to dresskledde menn, håndtrykk over avtale. Står i møterom med glassvegger.
Industri + telekom på dugnad for 5G: 5G Klinikken utforsker også hvordan bygge 5G tilpasset industri? Hva vil det koste? Hvordan blir forretningsmodellene? Hvem skal drifte?  Industri og telekom går sammen i en dugnad på å teste og verifisere 5G bruker-caser som også blir innspill til maler for hvordan industri kan ta i bruk 5G. Foto: Telia.

5G-bruker-caser flere får glede av

Røstad forteller at 5G Klinikken er en innovasjonsarena som skaper mange reelle 5G-brukercaser

– Mange vil få glede av brukercasene. Det går på å løse utfordringer og problemer der 5G gir muligheter for å optimalisere, og gi høyere effektivitet. Ikke minst er dette aktuelt for miljø og bærekraft, som er en viktig mulighet som kommer, mener Røstad.

– Med mer rapportering på miljøsiden, vil presis og automatisert rapportering, framfor papirøvelse og synsing på utslipp, gi store forbedringer.  

Industriell 5G "testbed" engasjerer

5G Klinikken, Telias første «testbed» ut mot industri i denne skalaen, engasjerer.   

– Vi ser at dette engasjerer nasjonalt og internasjonalt, kommenterer klinikkduoen. – Folk kommer til Herøya for å høre mer.  Det er gøy og litt revolusjonerende i 5G sammenheng, at vi er en av de første som faktisk viser til noe håndfast. Også NKOM, nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som tilrettelegger regelverk på 5G, lener seg mye på oss og bruker det vi gjør her fordi vi er så tidlig ute.

 

Les også