Meld deg på vårt nyhetsbrev

Første spadetak for grønn ammoniakk på Herøya

Yara setter første spadetak i neste uke for å produsere grønn ammoniakk og grønn gjødsel på Herøya.
to menn i eldre kontorarealer Gleder seg: Fra venstre prosjektleder Reidar Tveit, Yara, og Stein Rune Johansen, anleggsleder Bilfinger, gleder seg til å sette første spadetak for SKREI-prosjektet sammen med ministre, industrikollegaer og besøkende på Herøya 8. mars.

Tirsdag 8. mars kommer minister, politikere og besøkende til Yaras nyoppussede prosjektkontor på Herøya. Sammen med Yara og industripartnere skal de sette spaden i jorda for bygging av Yaras første nye hydrogenproduksjon, SKREI-prosjektet.

Yara mottok ENOVA støtte på 283 millioner kroner for å satse på hydrogen. Grønt hydrogen, produsert på fornybar kraft, skal erstatte naturgass (etan) brukt i produksjon av ammoniakk og fullgjødsel. Hydrogenproduksjon som nå bygges ved Yaras anlegg på Herøya, er et viktig skritt for å produsere grønn ammoniakk og gjødsel uten utslipp. 

fabrikkbygning med rørbro
Her i Bygg 162, (rød teglstein til venstre), bygger Yara første hydrogenanlegg på Herøya. Hydrogenet skal gå i en rørledning på eksisterende rørbruer til ammoniakkfabrikken NII.

Parallelt med innspurt for å gjøre klart til spadetak, er Reidar Tveit og kollegaer i prosjektorganisasjonen i full gang med å forberede for bygging i et tidligere industribygg, Bygg 162, som ligger tett på Yaras fire markante blå vannvaske CO2-tårn på Herøya.   

Gjenbruker industribygg 

Gamle kontrollrom pusses opp og blir nye prosjektkontorer og besøkssenter.

Nytt hydrogenanlegg og katalysatorer skal inn i en gammel kompressorsal. Prosjektleder Reidar Tveit forteller om gjenbruk av industribygg og planlagt oppstart av hydrogenproduksjon her i 2023.

 

– Vi gjenbruker kompressorsalen. Hallen har en fasong og størrelse som passer godt til det nye hydrogenanlegget vi skal bygge. Det er jo også viktig, at vi gjenbruker materialer, og får lavere CO2 utslipp også på anleggssiden i dette prosjektet. Samtidig så beslaglegger vi minst mulig utvendig areal. Det gir oss stor frihet til å bygge videre hydrogenanlegg relatert til HEGRA-prosjektet og det videre grønne skiftet for ammoniakkproduksjon på Herøya.

Oppstart 2023

Hydrogenanlegget som skal inn i kompressorsalen består av elektrolysører og mye elektrisk utstyr. Hovedleverandør av prosessutstyr, Linde, starter montasje av utstyret i oktober. Planlagt oppstart av fabrikken er august 2023.

to personer i åpent stort lokale
Reidar Tveit inviterer Emma Vang, malerlærling i Bilfinger, til "spadetak-happening" neste uke. Her er hun i innspurt på å pusse opp den gamle kantina for besøkende som kommer.
mann står i stor tom produksjonshall, betong
Klargjør kompressorsal til gamle ammoniakkfabrikken for ny hydrogenproduksjon, planlagt å starte i 2023.
mann står utenfor mursteinsbygg, kompressorhall
I et sidebygg (grått bygg) vegg i vegg er Herøya Nett i full gang med å bygge om høyspentanlegget for tilførsel av strøm. Kraft på 32 MW er sikret med Statnett.
mann utenfor bygg med gul rømningstrapp
Samarbeid med flere lokale: I forberedelsene samarbeider Yara med flere lokale leverandører og entreprenører, blant annet Bilfinger som gjør forsterkninger av bygget og forbereder for ombygginger. Sweco gjør design og beregninger, og AL Høyer gjør bygningsmessig design på ombygging av elektroanleggene.
portrett av mann, skjegg, vernebriller, hvit hjelm
Prosjektleder for SKREI, Reidar Tveit, Yara.

 

Les også