Meld deg på vårt nyhetsbrev

– Det at det tar helt av i det grønne skiftet her i regionen, gjør at vi er i en knipe

Sverre Gotaas, sjefen i Herøya Industripark AS, frykter for at prosjekter blir utsatt på ubestemt tid eller avsluttet permanent om ikke Norge sikrer bedre tilgang på strøm og plass for nye etableringer.
portrett av mann i hvit hjelm og gul arbeidsjakke Oppsummerer 2022 og er optimist for 2023: Sverre Gotaas, adm.dir. Herøya Industripark AS og medlem av regjeringsoppnevnte Energikommisjonen og Teknologirådet.

– Det er dette grønne skiftet som har tatt så voldsomt av her i regionen, som gjør at vi nå er i en knipe, sier Sverre Gotaas, adm.direktør i Herøya Industripark AS.

Gotaas forteller om et hektisk 2022, og tar med optimisme inn i urolig nytt år. 

to menn foran et fullsatt auditorium
Sterk start, fullt opp: Første uka i 2023, strømmet industrivenner fra Frier Vest, Norcem og Grenland Næringsforening til Herøya Industripark. Foran fra venstre Skjalg Aasland direktør for forretningsutvikling og prosjekter i Herøya Industripark AS og styreleder i Grenland Næringsforening, og Sverre Gotaas, Herøya Industripark AS, startet året med å møte industrivenner i fullsatt auditorium på Herøya.

"Actionfylt" år

Det har vært et "actionfylt" år i Herøya Industripark. Vianode og REEtec vil investere over 3 milliarder kroner, i anodemateriellfabrikk og produksjon av sjeldne jordartsmetaller.

Yaras storsatsing på produksjon av grønn ammoniakk og grønn gjødsel på Herøya ble åpnet av statsminister Gahr Støre.

NEL åpnet verdens første og største helautomatiserte fabrikk for produksjon av elektrolysører til hydrogenframstilling, og planlegger å doble produksjonskapasiteten. De startet 2023 med signering av to viktige kontrakter for grønn energi, Nel og Statkraft og Nel og tyske HH2E AG.

 

tre menn står og poserer rundt et høyt bord
NELs offisielle åpningen i 2022, fra venstre ordfører i Porsgrunn Robin Kåss, olje- og energiminister Terje Lien Aasland og direktør i Herøya Industripark AS Sverre Gotaas.

Flere som har lyst på strøm

– Vi har flere som har lyst på strøm enn vi har kapasitet til, det gjelder jo også store deler av Norge faktisk, sier direktøren på Herøya. Han har også bidratt i Energikommisjonen, som i disse dager er med å ferdigstille kommisjonens rapport til regjeringen.

Må bygge mer nettkapasitet

– Kraftutbygging har ligget, om ikke i dvale, på et helt annet nivå enn vi skulle ønsket fram til nå, mener Gotaas.

– Denne regionen, for eksempel, har jo et behov som er omtrent det dobbelte av det som er her inne nå. Vi sliter med å få nok kabler bygd. Strømkabel fra Nordsjø II er en del av spillet om å få strøm hit, men det viktigste er å få Statnett til å bygge ut mer nettkapasitet til regionen.

 

mann står med ryggen til og peker på presentasjon på monitor
Drømmer om nytt nett rundt Grenland: – Vår drøm er å få oppgradert og bygget nytt 420 kV nett rundt Grenland, og dermed også inn til Herøya. Hvordan vi skal få strømmen fram skal nettkommisjonen forsøke å svare på. De som jobber her regionalt gjør en fenomenal jobb med dette, roste Gotaas i et møte med industrikollegaer på Herøya i 2022.

Fått til mye

– Hva er største suksesser  i 2022?

– Viktig er at vi fått etablert et privat 5G bånd, sier Gotaas. Vi er en av få i Norge som nå har fått etablert det beste som finnes, her i forskningsparken på Herøya. Der har vi sammen med Telia gjort en stor jobb. Vi har ligget foran. Når noen snakker om industriell 5G , så er det Herøya som blir nevnt, sier han stolt.

 

to menn tar hverandre i hendene, glassvegger, håndtrykk
Stolt øyeblikk: Håndtrykk befester digitalt samarbeid mellom Herøya Industripark og Telia for å etablere Norges første og største testarena for industriell 5G. Fra venstre Sverre Gotaas, Herøya Industripark AS og adm. direktør Stein-Erik Vellan i Telia Norge.

–  Det har vært intens jobbing med å holde regionen på kraftkartet, forteller Gotaas videre. – Der har vi vært ganske gode egentlig, sier han og roser mange.

– I tillegg har vi klart å fortelle om industri som har gitt oss en mye større nasjonal, og egentlig også en internasjonal interesse for industrien her nede. Det gjør jo også at ganske mange har banket på døren for å komme inn, så vi er nærmest utsolgt for kontorplasser her. Sånn sett har vi fått til ganske mye.

Vil bygge Seidr

Gotaas framhever kompetansebygging og forskning sammen med selskaper i Forskningsparken og nye som vellykket.

– Det vi ikke har fått til, og som jeg skulle ønske vi hadde fått til, er jo å komme i gang med byggingen av Seidr på Herøya, sier Gotaas. – Ser vi for neste år, så mener jeg fremdeles at noe av det viktigste vi gjør er å sørge for å bygge, og gjøre klar for mer kompetanse her inne. Og da er Seidr, et nytt sted for industriell innovasjon og teknologi, en viktig brikke.

 

møterom, deltakere sitter og står, lapper på veggene
Frir til bedrifter: Kjerneteamet i Seidr Herøya frir til bedrifter som vil skape nye energiløsninger. Foran fra venstre Asgeir Knutsen og Skjalg Aasland fra Herøya Industripark AS, Tove Sørensen fra  Bouvet. Her fra workshop med sittende fra venstre Karsten Rabe, Sintef Industri, Lars Erik Finholt, Bouvet, Bård Stranheim, Green Industry Cluster og Jørn Roar Bamle, Proventia. (2022)

Utfordringer 2023?

– I lys av dystert bakteppe og uro – hvilke utfordringer ser du i 2023?

– Jeg tror vi vil se en del prosjekter bli avlyst eller flyttet ut i tid eller rom utenfor Herøya. Det finnes jo andre steder i Norge og i verden som har bedre tilgang på strøm og plass.

– Vi ser at fabrikketableringer blir større og større, og det gjelder også for energibehovet. Det henger jo sammen. Vi har vært borti prosjekter som er blitt så store at vi dessverre har måttet si at det ikke er plass hos oss i Herøya Industripark.

– Vår oppgave blir å tilby plass på Herøya for de som vil komme og har behov for god infrastruktur, behov for naboene som er her, behov for kompetansen som er her.

– Plassbehovet begynner å bli ganske svært når ny fabrikk skal bygges, sier Gotaas. – Det ville jo vært fantastisk for regionen om Frier Vest i Bamble får sin første industrietablering. De har stor plass og kan ta store bedrifter. Jo fortere de kommer opp i turtall, får et par tre investeringer, vil det tiltrekke seg nye. Det som skjer på Frier Vest betyr mye for oss også.

 

fire personer på scene, bakgrunn presentasjon
Sparket i gang PYROCO2 og bygging av pilot på Herøya: Eli Aamot, konserndirektør SINTEF Industri, Jean-Luc Dubois fra ARKEMA, Frankrike, Sverre Gotaas, direktør Herøya Industripark AS og Chris Bolesta, CCUS leder Europeiske Kommisjonen, sparket i gang PYROCO2, et 400 millioner kroners EU-prosjekt for bygging av pilot på Herøya sammen med 20 partnere fra 11 land i 2022. PYROCO2 skal gjøre CO2 om til råvare for nye produkter.

– Vi har vært med å etablere pilotstudier for mer enn 40 selskaper og prosesser de siste årene, forteller Gotaas. – Det gjør vi i tett samarbeid med FoU-institusjoner og universiteter, og med industriell kompetanse og ressurser fra ingeniørbedrifter. En av våre viktige strategiske retninger er å utvikle en attraktiv arena for industrialisering av lovende forskningsresultater. Vi er involvert i ulike EU/Horizon 2020-initiativer og er vertskap for andre pilotprosjekter.

Strøm største utfordring

– Hva mener du er kritisk for å lykkes i Herøya Industripark framover?  

– Vi vet jo at det grønne skiftet består av elektrisk strøm, digitalisering og kompetanse. Kompetanse synes jeg vi har et ganske godt grep om her i regionen. Og får vi også bygd opp Seidr på Herøya forsterker vi kompetansegrepet. Digitalisering jobber vi intenst med sammen med de store bedriftene og SINTEF, så her blir det mye aktivitet framover.

– Vi ender opp med strømmen. Skal denne regionen klare å utvikle seg like fort som resten av Norge , må vi ha nye kabler. Det viktigste er å få Statnett til å øke tempo på utbygging av kabler. Det er nok den største utfordringen.

Etablerer Norges hydrogensentrum

– Vi er også i ferd med å etablere oss som Norges hydrogensentrum, sier Gotaas.

Han forteller om planer på å lage stor- og småskala testsenter for hydrogen og ammoniakk på Herøya sammen med Equinor,  Skagerak Energi og katapultmiljøet Sustainable Energy.

klipp fra LinkedIn post

– Er du optimist?

–Ja, i utgangspunktet er jeg optimist. Det er klart det er litt mer ruglete framover nå enn da vi gikk inn i fjoråret. Men det er ingen grunn til at vi ikke skal få et godt år i år også.

– Vi er så heldige at vi har stabile og gode leietakere som har vært her i mange år og som kommer å fortsette å være her i mange år. Bunnplanken er solid, men det er veksten vår som vi må se litt nøyere på.

– Vår oppgave er å finne type leietakere som kan utvikle seg i miljøet her og bidra til at de som er her blir så konkurransedyktige at de fortsetter å investere her. 

– Budsjettene våre er ganske ekspansive. Ja, jeg er optimist, i hovedsak også fordi vi har en organisasjon som er flink til å drifte denne parken, og våre leietagere er i all hovedsak veldig fornøyde med å være her.

tre personer poserer ute, hvite hjelmer, gule jakker
Herøya Industripark AS styrker laget: fra venstre, forretningsutvikler Christian Brekken, prosjektsjef Sissel Nybro og ny innkjøper Lars Arne Dageid er på plass, viktige nøkkelposisjoner framover.

Proventia innovasjonshus

Så er det viktig at Proventia har fått midler og ny tiårsavtale med SIVA, sier Gotaas. Han engasjerer seg som styreleder i inkubatorselskapet.

– Inkubatoren har vokst seg utover det som er en inkubator, til å bli et innovasjonshus. De bidrar nå på alle steder i innovasjonsløpet, med de som har idéer eller behov for å utvikle en idé eller vil drøfte tanker med noen, forklarer han.

– Vi har jobbet med å trekke til oss mer og mer aktivitet så lenge jeg har vært her, og har kommet langt. Proventia er blitt et godt selskap. Vi får mye skryt fra SIVA. Og når SIVA skryter så kommer det penger også. Det er en god kombinasjon, sier Gotaas, optimistisk, tross alt.

– Jeg tror at dette året blir, om ikke et konsolideringsår, et år der vi får fram det vi er spesielt gode på.

15 mennesker sitter i sofa-møblement i resepsjon
Proventias inkubatorrådgivere og gründere i Herøya Industripark. Foran fra venstre Hans Børge P. Lien, Carl Ivar Holmen, Elin Årseth, Morten Eikenes, Steffen Botten, Thomas Åmot, Ken Andre Wendel, Arve Stavrum-Tång, Preben Hjallum, Trond Ingebretsen, Dag Jonassen og Jørn Roar Bamle. Bak, fra venstre Dag Oppen Berntsen, Helle I Stabel, Petter Skaraas.

 

 

Les også