Meld deg på vårt nyhetsbrev

De har laget nye verktøy som forbedrer gjødselkvalitet for alltid

Yaras gjødselfabrikker rundt om i verden har fått øynene opp for en helt ny og enklere måte å presentere produksjonstall på, laget av Yaras prosesstekniske team på Herøya.
fire personer, arbeidsantrekk, industri, utendørs, poserer Game changers i gjødselproduksjon: Yaras prosesstekniske team på Herøya, fra venstre Ingvar Westengen, teknisk seksjon, Marion Smemo og Klaus Aaby, prosessdata, og Kim Erland Lie, prosessoperatør, forandrer gjødselproduksjon for alltid.

Yaras tverrfaglige team fra teknisk, prosessdata og drift på Herøya har laget ett enkelt bilde som viser driftsstatus i fabrikken og et beregningsverktøy som gjør det enklere å styre gjødselkvaliteten fra Porsgrunn mer presist. Verktøyene forbedrer gjødselkvalitet, utnytter råstoff bedre og reduserer utslipp. 

Tusentalls data kokt ned i ett bilde

Tusentalls prosessdata fra gjødselproduksjon er kokt ned til ni enkle søyler presentert i ett bilde. 

fire personer foran en monitor, prosessdata
Rask oversikt: Med et øyekast gir bildet rask oversikt over produksjonsstatus og utslipp, lover stolte prosesskollegaer i Yara.

– Du trenger ikke noe prosesskunnskap for å lese og skjønne det her, sier Kim Erland Lie og Marion Smemo, til høyre i bildet over. De har sammen med kollegaer stått i spissen for å utvikle søyler og fargekoder, alt presentert på én side.

– Enkelt forklart så forteller bildet hvordan fabrikkene går. Bildet er delt inn i 9 anleggsdeler med søyler som indikerer gjennomsnittlig utnyttelsesgrad de siste 8 timer og øyeblikksverdier. Disse søylene representerer anlegg med et hav av tag, ca 4000, forteller prosessteamet.  

Hjelp til å styre produksjonen

Bildet skal hjelpe operatører med beslutninger og planlegging i gjødselproduksjon.

mann poserer, foran monitorer

– Operatører kan styre etter dette bildet, forteller Kim Erland, prosessoperatør som nå jobber på fulltid med prosessforbedringer. – Her ser vi hvor skoen trykker og identifiserer flaskehalser på kvalitet. Trykker du inn på en av de blokkene, røde eller grønne, ser du faktiske målinger og verdier. Her er ingen skjønn involvert, påpeker han.

Effektiv presentasjon av status

– Sammenlignet med tidligere prosessoversikter, hvor nytt er dette?

– Dette er en helt ny måte å presentere status på, sier Kim Erland. – Operatører er kanskje litt skeptisk i starten, men over tid tror jeg vi ser nytten av å få bildet av prosessen så kjapt, uten å måtte dykke ned i alle data. Her får vi status på kvalitet, råvaremiks, utslipp og mer. I prinsippet kan en person sitte hjemme, se status og følge med, sier han.

– Den klassiske måten å vise prosessen på er oversiktsbilde av prosessen, et flytskjema, hvor all informasjon puttes inn, kanskje 200 målinger. Her slipper du å bla og lete. Det ville jo tatt mye lenger tid.

fire personer poserer foran monitorer
Stor interesse: Teamet forteller om stor interesse fra andre gjødselfabrikker i Yara. – Vi presenterte dette for digitaliseringsgruppa i Yara og besøkende fra forskjellige steder i verden. De ble veldig interessert i løsningen vår.

Moduler enkelt å realisere

– Modulene er lagt opp til hver anleggsdel, og kan realiseres i hvilket som helst styresystem, forteller Marion Smemo.

– Nå har vi underlaget og kan realisere tilsvarende for fullgjødselfabrikk 3. I Fullgjødselfabrikk 4 ble dette satt i drift før sommeren 2022.

Ung kvinne poserer.
Enkelt å kopiere: – For Fullgjødselfabrikk 3 er det veldig enkelt å kopiere over, fordi det er samme oppsett, sier Marion Smemo. – Vi har laget "grunnmuren" så enkel at vi kan ta den hvor som helst, så lenge prosessinput er spesifisert nøye. Hensikten med bildet vil være å kunne presse anleggsdelene til optimal drift, da det varierer hvor flaskehalsen i fabrikken vil være.

Kontroll på kvalitet og produksjon

Ingvar Westengen, fra teknisk seksjon, forteller at de begynner å kjenne igjen konturer fra produksjonen i det nye oversiktsbildet.

portrett av mann, arbeidsantrekk, industri, utendørs

– Vi begynner å få en profil gjennom anleggsdelene for de forskjellige varetypene, noe som hjelper operatørene til å justere produksjonen for å unngå variasjoner i sluttproduktet, sier Westengen. – Vi produserer jo 2,3 millioner tonn NPK gjødsel i året. Vi har ca 50 forskjellige gjødselkvaliteter, spesifikke oppskrifter og korte intervaller i produksjon av ulike kvaliteter, så det er mye å ta hensyn til.

Fjerne manuell informasjon

– Det ble tidlig klart at vi måtte fjerne manuelle overføringer av informasjon til operatører, for det er de som kan påvirke produksjonen, fortsetter Westengen.

– Å finne ut hvordan operatører skulle nyttiggjøre seg informasjon fra lab-analysene, som senker variasjoner på sluttproduktet, har vært viktig. Nå kan de gjøre smarte justeringer ved hjelp av det nye kvalitetsverktøyet.

Helintegrert styresystem

Yara Porsgrunn styrer nå gjødselproduksjon i et helintegrert styresystem.

Klaus Aaby, prosessdata, forteller om en omfattende jobb gjort sammen med Bazefield og Tietoevry, med å sammenstille data fra ulike systemer.

mann, portrett, utendørs, industri

– Nå får hvert skift i fabrikk oversikt fra styresystemet over analysetall fra lab, produktspesifikasjoner og doseringstabeller fra Produksjon Styresystem, forklarer Klaus. – Det er viktig, for oppskrifter endres og det kommer nye. Nå har vi et system som lever med endringer, både på oppskrifter, et levende produktsortiment og kvalitetssikringssystem.

Det planlegges en del oppgraderinger framover.

– Da kommer vi nok til å tenke enda mer nytt rundt forenklede oversiktsbilder, sier Klaus Aaby.

Nye muligheter på tvers

Det er det tverrfaglige som gjør gruppen sterk, mener Yaras glade prosessteam.

– De gode løsningene finner vi i grenselandet mellom prosess, kjemisk og prosessdata, det har vi erfart gjennom mange år.

fire personer ute i industripark, arbeidsantrekk, verneutstyr, vinter
Åpner nye muligheter: – Når vi kjenner hverandre og skjønner hva vi holder på med i dataverden og i drift, da åpner plutselig mulighetene seg, sier glade kollegaer gjennom flere år.

– Nå har vi greid å gjøre noen tusen målinger fra prosessen til nyttig informasjon på en optimal måte. Det betyr ikke nødvendigvis at vi må kjøpe nytt utstyr. Vi har heller stokket om på tankegangen på hvordan informasjon kan presenteres og utnyttes som gjør at det blir mer gjødsel og bedre kvalitet.

 

Les også