Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bygger ny logistikkterminal i industriparken

Logistikkoperatør Bilfinger er glad for at de nå får samlet nesten all containerhåndtertering på ett sted i ny logistikkterminal i industriparken.
to menn i gule jakker og hvite hjelmer står sammen ute på et stort pukkbelagt areal, anleggsvirksomhet pågår Prosjektet følger framdriftsplan: fra venstre Kristian Solberg, prosjektleder fra Herøya Industripark AS, og Runar Langeland, Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS, Logistikkavdelingen, på befaring på logistikkterminaltomta.

Den nye logistikkterminalen bygges på den gamle jernbanetomta, nord-vest på tomta. 

– Arealet som opparbeides er 8,5 mål, og får oppgradert infrastruktur, sier prosjektleder for den nye terminalen Kristian Solberg, Herøya Industripark AS. 

Heving av området

Solberg forklarer at det jobbes med å bygge opp sålen, fordi arealet ligger for lavt i dag. – Vi hever terrenget i området med en meter, slik at det blir et jevnt fall ned mot sjøen. Det gamle jernbanearealet har ligget en meter under flomsonen i dette området.

Overvannskummer er plassert langs ytterkanten av logistikkområdet, mot sjøsiden. Det er ikke kummer inne på det nye området.

Når entreprenør Hauk Sveinsson er ferdig med steinfylling skal maskiner i gang med å legge belegningsstein.

to personer står ute på et stort anleggsområde og studerer en stor plantegning. Området har såle av pukk.
Langeland og Solberg studerer plantegningen og videre framdrift for logistikkområdet.

Permeabelt dekke

Prosjektet prøver ut ny teknisk løsning for området.

– Logistikkområdet er et pilotprosjekt for oss på Herøya. Her skal vi legge et 10 cm tykt belegningssteinsdekke som leder overflatevannet raskt ned til underliggende lag, et såkalt permeabelt dekke. Dette er miljøtekniske løsninger som det er knyttet stor interesse rundt, forklarer Solberg.

Trafikksikringstiltak

Det nye logistikkområdet vil være skiltet med Adgang forbudt for uvedkommende. – Dette er et trafikksikringstiltak, og gjerdet rundt området vil bli oppgradert. Store kjøretøy får egen inn- og utkjøring, og antall steder for håndtering av containertrafikk reduseres. Noe som også vil føre til mindre belastning på resterende veinett i industriparken.

Stor økning i containervolum

Runar Langeland i Bilfinger har jobbet på Herøya og med logistikk i mange år.

portrett av mann i gul jakke og hvit hjelm, solbriller, står ute på anleggsområde i industripark.
Runar Langeland, Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS.

– Da jeg startet her inne håndterte vi et volum på rundt 30-40.000 tonn i året. Da var vi 6-7 mann. Nå teller gruppa omtrent 40 personer, og volumet har økt hvert år siden starten, sier Runar Langeland. 

Bilfinger håndterer containere for Yara, INEOS Inovyn, Addcon, Eramet, og etter hvert også for nyetablerte Vianode.

– Fram til nå har vi hatt flere containeroppstillingsplasser. Det blir veldig bra å få et stort område nå som har plass til mesteparten av containervirksomheten vår, sier Langeland fornøyd.

En start på et større område?

Solberg og Langeland har en drøm. – Det som hadde vært fantastisk var å få et stort nok logistikkområde der kjøretøy som skal losse og laste containere eller annet gods til og fra industriparken, kunne gjøre det her. Da fjerner vi mye store kjøretøy fra industriparken, og trafikken blir sikrere, sier de to, og mener dette kan være en god start på et større område.

 

Les også