Meld deg på vårt nyhetsbrev

- Smart å legge produksjonen til Herøya

– Jeg synes det var et godt valg å legge produksjonen til Herøya, sier nyansatt daglige leder i Seram Coatings, Jens Lehrmann. – Jeg har tillit til området som et sted der det er god tilgang til personell med kompetanse og erfaring med ny industri.
mann står ved en disk i et stort produksjonslokale – Når Seram Coatings lette etter en ny daglig leder med fokus på teknisk salg og industrialisering, var det midt i blinken for meg. Jeg har erfaring med de tunge, faglige salgsprosessene, sier Jens Lehrmann.

Lehrmann omtaler industrimiljøet som dynamisk og tror det blir mulig å skaffe den riktige kompetansen for selskapet framover. Selskapet har ansatt sine første operatører og har jevnlige leveranser til kunder - selv om produksjonen ennå er i pilotskala.

Jens Lehrmann, elektrokjemiingeniør, med fartstid innen forskjellig industrivirksomhet og sist fra salg i Saint Gobain. Der var Lehrman ansatt i en enhet som jobbet med silisiumkarbid. – Det var sånn jeg kom inn i denne businessen.

Silisiumkarbid er et industrimineral som ikke finnes naturlig, det må prosesseres i smelteverk. Det eldste verket i verden er grunnlagt av Sam Eyde i 1912 og ligger i Arendal. – Virksomheten i Arendal ble etter hvert en del av Saint Gobain. Jeg kom inn i virksomheten som selger og fikk etter hvert fagansvar som produktlinjesjef for en del tekniske keramer.

Salg på høyt teknisk nivå

– Når Seram Coatings lette etter en ny daglig leder med fokus på teknisk salg og industrialisering, var det midt i blinken for meg. Jeg har erfaring med de tunge, faglige salgsprosessene.

"Dersom man erstatter bruk av wolframkarbid med vårt produkt vil det utgjøre en vektreduksjon på 80 prosent."
Jens Lehrmann

Kundenes behov skal passe overens med hva vi kan levere og produsere lønnsomt. Det er slik teknisk salg fungerer, fastslår 47-åringen. – Det handler om mer enn salg. Min rolle er også å være en problemløser for kundene våre.

Silisiumkarbid kan brukes som slipemiddel, og det kan brukes som råstoff i industrien. Seram Coatings bruker – som navnet tilsier – råstoffet i ulike coatinger. Selskapet lager pulveret som sprayes på ulike slitedeler for å gjøre dem mer motstandsdyktige mot slitasje.

Fra pilotering til industriell produksjon

Parallelt med salgsjobben er Lehrmann nå opptatt av å ta produktet fra piloteringsfasen og over i industriell produksjon. – Vi har en pilotlinje, og vi vet hvordan vi skal oppskalere til første industri-steg, men vi må passe på at vi gjør den oppskaleringen i takt med kundenes behov.

– Hvor står dere i prosessen nå?

– Vi er i en dialog med kundene våre, forklarer Lehrmann, – og vi sender ut testmateriale for å avstemme behovene slik at vi tar de riktige valgene. Jeg føler at vi er ganske nær å ta et skritt videre. Vi utvikler piloten i takt med kundenes ønsker, og vi bygger ut kapasitet etter behov og etterspørsel.

– Betyr det at Seram Coatings ikke venter på et teknologisk gjennombrudd, men et gjennombrudd i markedet før dere kan investere i produksjonskapasitet?

– Vi er ikke helt i mål teknologisk, men nå er det viktigst å få det markedsmessige på plass. Vi må fremdeles drive engineering og FoU rundt produktene, men jeg mener at utfordringene ligger mer på markedssiden enn teknologisiden. Vi har tro på teknologien vår.

Kunder i fly-, bil- og teknisk industri

– Hvem er kundene?

– Jeg ønsker ikke å si for mye om det, men i det lange løpet ser vi på bilmotorer og flymotorer som veldig interessante. Vår teknologi er ganske unik, og vi ønsker å erstatte dagens bruk av wolframkarbid med vårt produkt. Det vil gi en vektreduksjon på rundt 80 prosent. Det betyr at en flymotor kan bli ganske mange kilo lettere, og det betyr mye. Et annet område er roterende utstyr. Når en kan ta ned vekten på det som roterer, blir avbalansering av rotasjonen mindre kritisk. Så jeg vil si at de store segmentene våre er fly- og bilindustrien og teknisk industri.

– Står Seram Coatings foran store investeringer i industrialiseringsprosessen?

– Det er klart at vi står foran millioninvesteringer og må finne ut hvordan vi skal finansiere ekspansjonen. Vi lager pulver til coating i dag, men vi lager volumer i pilotskala – ikke industriskala.

Har fokus på 2020

– Vi skal klare å etablere et langsiktig industriforetak som vil være på Herøya i lang tid framover, sier Lehrmann. 

mann foran bedriftslogo på vegg
- Vi skal klare å etablere et langsiktig industriforetak som vil være på Herøya i lang tid framover, sier Lehrmann.

Nå har Seram Coatings ca. 10 ansatte fordelt på produksjonen på Herøya og teknologiutvikling ved NTNU Trondheim. – Vi har ansatt flere dyktige prosessoperatører, forteller Lehrmann. – Og det er der behovet vil ligge når vi vokser framover. Vi er ikke ute etter flere ansatte akkurat nå, men når vi skal oppskalere er det flere hender i produksjonen vi kommer til å ha behov for.

– Hvor stor kan virksomheten bli?

– Tidligere NTNU-rektor uttalte til TA at selskapet har potensialet til å bli milliardindustri. Det er en uttalelse jeg ikke har lyst til å kommentere. Nå skal vi fokusere på å skaffe oss de kundene vi trenger, og gjennomføre det første trinnet med å industrialisere pilotproduksjonen. Det vil gjøre Seram Coatings til en sunn og god bedrift, sier han. – Fokuset mitt er på det vi skal gjøre i 2020. Det blir ikke noe milliardindustri det året i alle fall. Uansett er dette veldig morsomt å jobbe med, og vi tror vi skal klare å etablere et langsiktig industriforetak som vil være på Herøya i lang tid framover, avslutter han.

 

Les også