Steuler Solar Technology

Selskapet Steuler Solar GmbH har utviklet og patentert en ny generasjon digler, "støpekar", for produksjon av wafere til solcelleindustrien. Datterselskapet Steuler Solar Technology AS etablerte i 2012 en pilotproduksjon av diglene i Herøya Industripark.

Digelen vil være et viktig bidrag for å redusere produksjonskostnadene for ren solenergi. De nye diglene er basert på avanserte keramer, og kan, i motsetning til digler som brukes av waferindustrien i dag, brukes flere ganger. Det betyr store kostnadsbesparelser for waferindustrien.

Andre fordeler med diglene er høyere renhet og bedre kontroll av krystalliseringsprosessen. Dette vil gi wafere av høyere kvalitet, og bedre solcellers strømutbytte vesentlig. Dermed blir Steuler Solar Technology en faktor for å redusere CO2 og bidra til å skape en bærekraftig utvikling.

I løpet av pilotfasen skal det utvikles ny produksjonsteknologi for en framtidig fullskala industriproduksjon av diglene.

Steuler Solar Technology er del av Steuler-gruppen i Tyskland som omsetter for 450 mill. EUR årlig, og har mer enn 2.000 ansatte.

Kontakt:
Jan Sandmo
tlf.: +47 901 24 241
jan.sandmo@steuler.com

Les mer på www.steuler-solar.de/