Skagerak Naturgass AS

Skagerak Naturgass AS ble etablert i 2002 og eies av Skagerak Energi AS.

Selskapet bygde i 2004 lagertanker for flytende naturgass (LNG) med tilhørende distribusjonsnett, i Herøya Industripark og på Moflata i Skien. I 2006 ble tilsvarende anlegg satt i drift i Sandefjord og Tønsberg. I 2007 ble anlegget på Herøya utvidet til også å kunne ta imot LNG med tankbåt.

Senere er det utvidet med tankanlegg og lokale rørnett for gassleveranser i Sarpsborg, Drammen, Risør, Larvik, Notodden og Vennesla.

For tiden leverer selskapet naturgass til rundt 50 kunder, i hovedsak industri og offentlige bygg.

Typiske anvendelsesområder for naturgass er:

  • Direkte fyring: Brennovner, keramisk industri
  • Strålevarme: Oppvarming av industrihaller etc.
  • Fyrkjeler: Varmt vann, vannbåren varme

Selskapet har kontor på Teknologisenteret på Kjølnes.

Kontakt
Frode Halvorsen
E-post: frode.halvorsen@skageraknaturgass.no
Telefon: 934 01 544

Les mer på www.skageraknaturgass.no/