Sintef Molab Porsgrunn

Sintef Molab AS er en av de største industrielle laboratoriebedriftene i Norge med om lag 70 ansatte. Selskapet er lokalisert i Mo i Rana, Glomfjord, Oslo og Porsgrunn, og er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Sintef Molab er et datterselskap til SINTEF og har et tungt FoU-miljø i ryggen

Virksomheten omfatter:

  • Kjemisk analyse
  • Materialtesting
  • Miljømålinger og rådgivning

Sintef Molab betjener kunder fra industri, privat og offentlig virksomhet i Skandinavia.
 
Avdelingen i Porsgrunn arbeider primært med uorganisk analytisk kjemi for karakterisering av prøvemateriale, elementbestemmelser og metodeutvikling/spesialanalyser. De har foruten laboratorier for prøvetaking og preparative teknikker, laboratorier utstyrt med følgende analyseinstrumentering:

  • Røntgenfluorescens-spektrometri XRF
  • Røntgendiffraksjon XRD
  • Scanning elektronmikroskop med energidispersiv røntgenspektrometer SEM-EDS
  • Induktivt koblet plasma optisk emisjonspektrometri ICP-OES
  • Induktivt koblet plasma massespektrometri ICP-MS, både DRC ICP-MS og SF ICP-MS
  • Ionekromatografi, IC

Kontaktperson for avdelingen i Porsgrunn er:
Bjarne Nenseter
Avdelingsleder
Sintef Molab AS, Avdeling for anvendt analytisk kjemi og FoU-støtte
Tlf: +47 950 85 902
E-post: bjarne.nenseter@sintefmolab.no

Sintef Molab Porsgrunn
Tlf. sentralbord: +47 75 13 63 50
Besøksadresse: Herøya Forskningspark B92, Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn

Forsendelsesadresse for prøver og pakker:
Sintef Molab as, Avdeling for anvendt analytisk kjemi og FoU-støtte, Herøya Forskningspark B92, Hydrovegen 67, 3936 Porsgrunn

Les mer på Sintef Molabs hjemmeside  www.molab.no