RHI Normag AS

RHI Normag AS produserer ulike typer magnesiumoksid som er anvendbart innen de fleste bruksområder.

Bedriftens hovedråstoff er dolomitt fra Nordland som knuses, og deretter kalsineres ved 1000 grader i bedriftens kalsinatortårn.

I neste prosesstrinn, felles det ut magnesiumhydroksid ved hjelp av sjøvann. Dette går videre til filtrering hvor man fjerner vann, og kalsinerer produktet ved moderate temperaturer i en roterovn. Resultatet er magnesiumoksid, MgO, som har mange anvendelsesområder. RHI Normag AS leverer i dag MgO til aktører innen landbruk, dyrefôr, papirindustri, gummi-industri, kullkraftverk og annen kjemisk industri.

RHI har også en ny fabrikk hvor det kan produseres fused magnesia, som er smeltet og krystallisert magnesiumoksid. Ut av denne prosessen kommer et av verdens mest varmebestandige materialer. Dette er råvare for RHIs produksjon av ildfast murverk. Denne fabrikken er foreløpig lagt i en møllpose med tanke på oppstart ved en senere anledning.

Under full drift kan det produseres ca. 80 000 tonn MgO i året. Denne mengden dekker etterspørsel til eksterne kunder. RHI Normag AS vil også være en råvareleverandør inn i RHI-gruppen.
RHI Normag AS eies av verdens største produsent av ildfast murverk, RHI AG.

Kontakt:
tlf.:+47 480 99 500

Les mer på www.rhi.at/internet_en