Porsgrunn brann- og feiervesen

Porsgrunn brann- og feiervesen har tre brannstasjoner, én hovedstasjon i Herøya Industripark som ble etablert i 1999, en bistasjon i Brevik og en bistasjon på Sandøya. 

Hovedbrannstasjonen i Herøya Industripark er samlokalisert og integrert med Vakt Service Industriberedskap AS, som eies av Grenland Industriutvikling (Hydro), Yara og Nokas.

Porsgrunn brann- og feiervesen har 46 heltidsansatte, 32 deltidsansatte og 2 lærlinger fordelt på forebyggende avdeling inkludert feiervesenet, beredskapsavdeling og merkantil avdeling.

Brannvesenet har som formål å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann, og å begrense skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte ulykkessituasjoner.

Kontakt

Telefon:35 54 70 00
E-post: brannvesenet@porsgrunn.kommune.no

Les mer på www.porsgrunn.kommune.no/