Neste Jacobs

Neste Jacobs er en foretrukket leverandør av løsninger for teknologiutvikling, engineering og prosjekttjenester for et bredt spekter av industrier innenfor områdene olje og gass, petrokjemi, kjemikalier, bioraffinering, biokjemikalier, biofarma og industriell infrastruktur.

 

Selskapet har 60 års erfaring innen teknologiutvikling og industrielle investeringsprosjekter, så vel som vedlikehold og ytelsesforbedringsprosjekter i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Midt-Østen. I tillegg til hjemmemarked, de nordiske landene, er Neste Jacobs ute etter å vokse i de globale voksende markedene. Neste Jacobs sysselsetter 1.300 fagfolk globalt.

Les mer på  www.nestejacobs.com

Kontaktperson:
Tormod Austad
Mob.tlf. +047 90 19 32 12
E-post: tormod.austad@nestejacobs.com