INOVYN

PVC-fabrikken på Herøya er en del av INOVYN Norge AS. Bedriften har administrasjon og Klor/VCM-fabrikk på Rafnes. INOVYN eies av INEOS og selskapet er Europas ledende lut- og PVC-produsent. 

PVC-fabrikken har moderne og egenutviklet teknologi og produserer to kvaliteter av plastråstoffet PVC. S-PVC pulver brukes i hovedtrekk til harde og fleksible produkter som rør, kabler, profiler m.m. Pasta-PVC er et mer finkornet pulver, som benyttes til mykere produkter som gulvbelegg, tapeter m.m. De viktigste markedene er Skandinavia og Nord-Europa. Årlig produksjonskapasitet er totalt 200.000 tonn PVC. VCM er råstoff for PVC-produksjon, og dette fremstilles på INOVYNs Klor/VCM-fabrikk på Rafnes.

Enheten ledes av Erlend Malvik.

I Forskningsparken har INOVYN også ansatte som er knyttet til selskapets sentrale forskningsmiljø (RTE). 

Leder RTE-VCM: Terje Fuglerud. Leder RTE-PVC: Asbjørn Holt.

Kontakt
Kommunikasjon v/Erik Rønningen
erik.ronningen@inovyn.com
Telefon: 915 62 766

INOVYN Norge AS
Rafnes Industriområde
3966 Stathelle
Telefon: 35 00 60 00
Epost: rafnes@inovyn.com

Les mer på www.inovyn.no