Hydro Aluminium Teknologisenter

Hydro Aluminium Teknologisenter er lokalisert i Herøya Forskningspark. Her jobber drøyt 30 høyt kvalifiserte medarbeidere med forskning og teknologiutvikling rettet mot Hydros primærproduksjon av aluminium.  

Forskning og innovasjon er en nøkkel til vekst for Hydro Aluminium. Fokusområdet er driftsstøtte og teknologiutvikling.

Staben av forskere i Porsgrunn arbeider i team, og hovedoppgavene er miljøsystemer, materialegenskaper og design samt bauxitt og alumina.

Innenfor primæraluminium har Hydro hovedtyngden av sine FoU-aktiviteter både i Porsgrunn, Årdal og Neuss i Tyskland.

Kontakt:
Frode Hals
tlf. +47 48007683
e-post: frode.hals@hydro.com

Les mer på www.hydro.com